Prezydent RP osamotniony w utajnianiu rejestru umów

Obywatele muszą wyszarpywać po skrawku rejestry umów Kancelarii Prezydenta przed sądem. Sąd już raz stwierdził, że postępowanie Kancelarii w sprawi było niezgodne z prawem. Wtedy, tuż przed rozprawą, dostałem fragmenty rejestrów za kilka miesięcy. Przesłałem nagrania z wypowiedziami p. Andrzeja Dudy do Kancelarii. W zamian dostałem kolejne fragmenty rejestru, ale wciąż niekompletnego.

Kontynuuj czytanie →

Nieudostępnienie informacji – zadanie dla prokuratury i policji

Ustawa o dostępie do informacji publicznej w art. 23 wprowadza odpowiedzialność karną z tytułu naruszenia obowiązku udostępnienia informacji publicznej (przepisy karne umieszczone bezpośrednio w ustawie poświęconej problematyce prawa dostępu do informacji publicznej nie są wyłącznie polskim rozwiązaniem). Zgodnie z tym przepisem, kto wbrew ciążącemu na nim obowiązkowi, nie udostępnia informacji publicznej, podlega grzywnie, karze ograniczenia […]

Kontynuuj czytanie →

Umowy Sądu Najwyższego po 4 latach dostępne

Od jakiegoś czasu Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego ma problem z udostępnianiem zawieranych umów. Podejmuje dramatyczne kroki aby informacja o zawieranych przez Sąd Najwyższy umowach nie była dostępna. Skierował nawet wniosek do Trybunału Konstytucyjnego, aby uznać niezgodność części ustawy o dostępie do informacji publicznej, która obowiązek udostępniania takich umów przewiduje. Sieć Obywatelska – Watchdog Polska wyraża […]

Kontynuuj czytanie →

Petycja do Senatu o rejestr umów

Od 6 września 2015 roku wchodzi w życie nowe prawo – ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach. To ogromna zmiana. Do tej pory przepisy dotyczące składania petycji były martwe. Obywatele pisali petycje w ważnych dla siebie sprawach, ale ich postulaty pozostawały bez odpowiedzi – kończyły w urzędniczym niebycie. Chce korzystając z tego […]

Kontynuuj czytanie →

Publikowanie rejestrów umów w repozytorium informacji

Zgodnie z przepisami ustawy o dostepie do informacji publicznej jedną z form jej udostępniania jest Centralne Repozytorium Informacji Publicznej (CRIP). Ma ono formę strony internetowej opublikowanej pod adresem danepubliczne.gov.pl. Repozytorium ma ułatwiać dostęp i korzystanie z danych, które ustawa określa jako „informacje publiczne o szczególnym znaczeniu dla rozwoju innowacyjności w państwie i rozwoju społeczeństwa informacyjnego”.

Kontynuuj czytanie →

Test jawności dwóch prezydentów

Uważam, że każda instytucja publiczna powinna publikować rejestry zawieranych umów. Od ponad 2 lat podejmuję działania, aby Rada Ministrów publikowała owe rejestry. Taki obszar działań obrałem na początek mojej działalności i systematycznie podejmuję starania w tym obszarze. Teraz tylko sporadycznie wkraczam do innych centralnych urzędów. W ostatnim czasie odwiedziłem Kancelarię Prezydenta RP w związku z […]

Kontynuuj czytanie →

Gminne manipulacje – przykład Wójta Gminy Osiek Jasielski

Wójtowi Gminy Osiek Jasielski nie udało się przekonać mnie, że żadnego rejestru umów nie ma. Ani sądu. Ostatecznie okazało się, że opis rejestrów finansowych zajmuje aż…14 stron. Działanie organów publicznych powinno cechować postępowanie, które sprzyja budowaniu zaufanie do Państwa. Jest to rzeczywistość wielu miejscowości. Władza tam działa w sposób otwarty i wsłuchuje się w głos […]

Kontynuuj czytanie →

Sąd pod Sąd, a Rada Ministrów opowiada się za rejestrem umów

W 2013 roku wniosłem do Ministra Skarbu Państwa o udostępnienie informacji publicznej o rejestrze umów. Następnie zmuszony zostałem wnieść skargę na bezczynność Ministra Skarbu Państwa. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie​ wydał wyrok i stwierdził rażące naruszenie prawa przez Ministra. Sieć Obywatelska – Watchdog Polska​ złożyła od tego wyroku skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Wyrok Sądu […]

Kontynuuj czytanie →