MPiPS z jawnością

Dziś dostałem miły prezent z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej:

W pliku „Rejestr umów Dysponent części budżetowych-umowy dotacji od 01.01-21.08.2013.xls” mogę odszukać m.in. wiele, wiele organizacji pozarządowych, które realizują zadania publiczne, a niestety najprawdopodobniej BIP-u zgłoszonego nie mają. Wśród nich np.TWIS „Obiektyw” z umową na kwotę 122 875,00 zł. Umów jest ponad tysiąc. Ich łączna wartość to ponad 100 mln złotych.
Umowy o najwyższej wartości zostały zawarte z:

 • Fundacja Na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju, Warszawa na kwotę 1 400 000,00 zł w ramach programu „Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Działanie 1.5 – Wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego” (brak zgłoszenia do SGBIP)
 • Fundacja Edukacji Europejskiej, Wałbrzych na kwotę 1 030 000,00 zł w ramach programu „Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Działanie 1.5 – Wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego” (brak zgłoszenia do SGBIP)
 • Next.pl sp. z o.o., Warszawa na kwotę 1 000 000,00 zł w ramach programu „”Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Działanie 1.5 – Wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego” (brak zgłoszenia do SGBIP)

Kto napisze do tych Państwa, że zgodnie z art. 9 ust. 3 ustawy o dostępie do informacji publicznej powinni mieć Biuletyn Informacji Publicznej i informować na nim na co wydają te środki publiczne?

W pliku „Rejestr umów Dysponent III stopnia-umowy cywilnoprawne z osob. fizycznymi 01.01 – 31.08.2013 r.xls” widnieją 4 umowy na łączną kwotę 10 100 zł. Wszystkie są w przedmiocie opracowanie materiału nt. doświadczeń PUP w Olsztynie lub Ostrowie Wlkp. lub Lęborku lub Siedlcach – rozdział publikacji „Dobre praktyki – doświadczenia urzędów pracy”.

W pliku „Rejestr umów Dysponent III stopnia-umowy cywilnoprawne z osob. fizycznymi 01.01 – 31.08.2013 r.xls” widnieje 482 pozycji. Zasługują na szczególną uwagę:

 • „Dokonanie przeglądu i analizy dokumentów krajowych i międzynarodowych,prowadzenie działań informacyjnych” za 7 350,00
 • „Obsługa elektronicznego wykazu organizacji pożytku publicznego” za 9 426,00
 • „Współpraca z departamentani w zakresie prac związanych z pakietem ustaw, majacych na celu ułatwianie godzenia opieki na dziećmi z pracą zawodową” za 17 500,00
 • „Przygotowanie 20 projektów decyzji administracyjnych należących do zakresu działania BON” za 3 000,00
 • „Przygotowanie i przeprowadzenie sprawdzianów kompetecji kierowniczych w naborach na wyższe stanowiska w służbie cywilnej termu od dnia zawarcia umowy” za 15 500,00
 • „Opracowanie projektów roztrzygnięc środków odwoławczychod oceny wniosków o dfinansowanie projektów składanych na konkursy organizowane w ramach POKL” za 4 230,77PLN
 • „Obsługa infolinii,archiwiazacja FIO” za 14 700,00
 • „Obsługa infolinii,archiwiazacja FIO” za 14 700,00
 • „Obsługa infolinii,archiwiazacja FIO” za 14 700,00
 • „Obsługa infolinii,archiwiazacja FIO” za 15 000,00
 • „Obsługa infolinii,archiwiazacja FIO” za 29 400,00
 • „Wsparcie Wydziału Kontroli DWF w zakresie wykonywania prac admin-biurowych” za 4 000,00
 • „Opracowanie projektów roztrzygnięc środków odwoławczychod oceny wniosków o dfinansowanie projektów składanych na konkursy organizowane w ramach POKL” za 4 230,77 (ponad 10 umów za ponad 50 tys.)
 • „Sporządzenie oceny merytorycznej wniosków o przyznanie dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki” za 1 000,00 – 1 200,00 (ponad 5 umów za ponad 6 tys.)
 • „Sporządzenie oceny merytorycznej wniosków o przyznanie dofinansowanie z europejskiego Fund.” za 6 000,00-8 000,00 (7 umów za 37 000)

W pliku „Rejestr umów Dysponent III stopnia od 01.01 – 31.08.2013 r..xls” jest kilka arkuszy zawierających informacje o przykładowo:

 • „Świadczenie usług reklamowych związanych z projektem ,,Praca”” w terminie od 25 kwietnia do 25 października 2013 r. ” na kwotę 68 880,00 zł
 • „Świadczenie reklamowe związane z projektem akcji ,,Zmiany w Kodeksie Pracy”” na kwotę 68 880,00 zł z wykonawcą jak wyżej
 • „Wykonanie raportu-zestawienia ze sprawozdań Organizacji Pożytku Publicznego za rok 2011.” na kwotę 4 950,00 zł
 • „Rozbudowa strony internetowej www.rodzinka.gov.pl o nowy element – moduł wyszukiwarki.” za 67 650,00 zł
 • „Korzystanie z Salonu Prezydenckiego oraz Salonu Prezydenckiego VIP” za kwotę 27 675,00 zł
 • „Wykonanie dwóch witryn internetowych na potrzeby dystrybucji informacji na temat rozwiązań prawnych zawartych w projekcie ,,Ustawy o zmianie Kodeksu Pracy i Ustawy o Świadczeniach Pieniężnych z Ubezpieczeń Społecznych w razie choroby i macierzyństwa”” oraz programu ,,Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć”” na kwotę 39 360,00 zł
 • „Świadczenie usług na przeprowadzki z wykorzystaniem transportu
  samochodowego, obejmujących: meble,sprzęt komputerowy i inne wyposażenie biurowe.” na kwotę 51 660,00 zł
 • „Aktualizacja elektronicznej bazy systemu informacji prawnej Lex Omega.” na kwotę 149 174,40 zł
 • „Przeprowadzenie badania bezpieczeństwa systemów informatycznych” na kwotę 10 824,00 zł
 • „Asystowanie członkom Nordycko-Bałtyckiej Grupy Informacyjnej
  w terminie od 01 kwietnia do 31 grudnia 2013 r.” na kwotę 13 351,00 zł z os.fiz.
 • „Przygotowanie merytoryczne spotkań Nordycko-Bałtykiej Grupy Informacyjnej
  w terminie od 01 kwietnia do 21 grudnia 2013 r.” na kwotę 8 127,00 zł z os.fiz.
 • „Wspieranie Sekretarza Nordycko-Bałtyckiej Grupy Informacyjnej w terminie od 01 kwietnia do 21 grudnia 2013 r. ” na kwotę 7 140,00 zł z os.fiz.

Plik „Rejestr umów Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych od 01.01-21.08.2013.xlsx” w sposób wyraźny informuje o braku takich umów.

Plik „Rejestr umów Fundusz Pracy od 01.01-21.08.2013.xlsx” zawiera dwa arkusze. Arkusz „DRP zawiera umowy na kwotę 617 585,58 zł w 13 umowach. Najwyższa dotyczy „świadczenie usługi cateringowej na potrzeby spotkań, konferencji oraz szkoleń” na kwotę 463 454,00 PLN. Arkusz „DI” zawiera:

Lp. Nr Umowy Kwota Przedmiot Umowy Data zawarcia umowy Wykonawca
1 51/DI/PN/2012/2013 851 701,20 Platforma e-learning dla PSZ (Publiczne Służby Zatrudnienia – urząd obsługujący ministra właściwego do spraw pracy, powiatowe i wojewódzkie urzędy pracy, filie i oddziały urzędów pracy, urzędy wojewódzkie i urzędy marszałkowskie) realizujące zadania określone ustawą z dn. 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instutucjach rynku pracy. 22.04.2013 MyNetwork Polska Sp. z o.o
2 DI/FP/1/2013 43 050,00 przeniesienie szafy serwerowej z Centrum Przetwarzania Danych Orange Polska S.A w W-wie do serwerowni Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w W-wie, ( demontaż, transport i ponowne uruchomienie oprogramowania systemowego i narzędziowego oraz aplikacji zainstalowanych na tych urządzeniach. 17.04.2013 Intertrading
3 29/DI/WR/2013 31 490 296,00 utrzymanie i rozwój PSZ system teleinformatyczny: a/ Oprogramowanie Syriusz, b/ Monitoring Zawodów, c/ Rejestr Instytucji Szkoleniowych, d/ Słowniki Centralne 04.07.2013 Sygnity
4 11/DI/PN/2013 1 968 000,00 Aplikacja Centaralna-utrzymanie i rozwój PSZ 05.07.2013 Sygnity

A może to wszystko bujda? Podła manipulacja? Dlaczego samemu nie napisać (wystarczy e-mail, bez podpisu elektronicznego, imię, nazwisko, elektroniczny adres dostawy) i zażądać pełnych danych?

Można to zrobić w ten sposób:

W przypadku pozostałych urzędów można skorzystać z Procedury uzyskiwania Rejestrów Umów.

Z wyrazami szacunku,
Adam Dobrawy

Contact with

1 komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *