2xNGO + zapytanie o ekspertyze

Stowarzyszenie „Miasta w Internecie”

To stowarzyszenie kilkukrotnie zwróciło moją uwagę.

Pierwszy raz ich spotkałem, gdy zostałem odesłany przez MAiC na pytanie o realizacje wolontariatu w ministerstwie do Latarnicy.pl. W tej sprawie następnie skierowałem do MAiC zapytanie o ich BIP, co się spotkało z odpowiedzią wymijającą. Z tego powodu skierowałem skargę do MAiC na nieprowadzenie BIP (art. 9 ust. 3 u.d.i.p.) przez ich partnera. Rzecz jasna partnera ministerstwo nie może nadzorować.

Kolejny raz spotkałem się z nimi, gdy natknąłem się na projekt „Obywatelskiego monitoringu realizacji prawa do informacji publicznej”.

Następnie natrafiłem na nich po uzyskaniu zestawień umów MAiC o realizacje zadań publicznych. W jednym z nich znajdowała się informacja o porozumieniu nr UDA.POIG.08.03.00-00-002/11-00 zawartym w dniu 3 listopada pomiędzy MAiC, a Stowarzyszeniem „Miasta w Internecie” w przedmiocie „Wspólna realizacji Projektu systemowego – działania na rzecz rozwoju szerokopasmowego dostępu do Internetu, udzielono Stowarzyszeniu „Miasta w Internecie” w latach 2011-2013. – dotacja celowa 10 982 483,15 zł„. Dowodzi to spełnienia zakresu podmiotowego stosowania u.d.i.p.

Mój mały monitoring realizacji prawa do informacji publicznej przez to stowarzyszenie nie napawa optymizmem, ale to jak zwykle w przypadku organizacji pozarządowych, gdyż pisałem o BIP-ach najbogatszych i realizacji trybu wnioskowego przez nie. Stowarzyszenie nie prowadzi BIP. Na wnioski o informacje nie odpowiada. Zostałem tym zmuszony do skierowania skargi na bezczynność.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Morskiej

W dyskusji w zamkniętej gronie poruszona została kwestia pozyskania ekspertyzy znak „OKk DSPO Wa rw-543/869-13/1/802-13” wykonanej przez IMGW. W celach promocji DIP-u skierowałem wniosek w trybie u.d.i.p. do IMGW. Niestety, pomimo upływu terminu nie dostałem żadnej odpowiedzi, więc skierowałem skargę na bezczynność.

TWIS „Obiektyw”

W poprzedniej sprawie TWIS „Obiektyw” dostarczono mi kopie umowy dot. wykonania strony 3 filary pozbawioną danych osobowych. Stwierdzono również, że nie została ukończona. Po upływie terminu z umowy na „właściwy” adres e-mail skierowałem wniosek o dane strony i dokumenty potwierdzające odbiór dzieła. Niestety, nie spotkało się to z uznaniem, więc musiałem skierować jeszcze jedną skargę na bezczynność.

Contact with ,,

15 komentarzy

  1. Zaszła potrzeba aktualizacji adresu …
   do: [email protected] data: 28 maja 2014 20:23

   Szanowni Państwo,

   Zmieniam wniosek. Przedmiotowe informacje (w takim samym zakresie) przesłać e-mail ({…}@autograf.pl) lub na płycie DVD ({…} / ul. {…} / {…}).

   Z wyrazami szacunku,

   od: Arek Złotnicki <[email protected]> data: 2 czerwca 2014 16:57

   Szanowny Panie,

   w imieniu Stowarzyszenia „Miasta w Internecie” z siedzibą w Tarnowie, na podstawie art. 2 ust. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. nr 112, poz. 1198, ze zm.), w odpowiedzi na Pana wniosek o udzielenie informacji publicznej dotyczącej przedłożenia skanów umów o realizację zadań publicznych, za lata 2010-2013, przedkładam drogą elektroniczną skany umów objętych wnioskiem, tj.:

   1) umowy w sprawie realizacji zadania publicznego pod nazwą: „eSenior czyli Warszawa przyjazna Wiekowi”,

   2) umowy w sprawie realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Rozwój i upowszechnianie umiejętności cyfrowych tarnowskich seniorów w ramach działań Centrum Edukacji i Kreacji Cyfrowej FABRYKA PRZYSZŁOŚCI”,

   3) umowy w sprawie realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Centrum Edukacji i Kreacji Cyfrowej FABRYKA PRZYSZŁOŚCI”,

   Ww. skany przekażemy również pocztą na płycie DVD.

   Z poważaniem

   Arkadiusz Złotnicki

   Wiceprezes Zarządu

   Stowarzyszenie „Miasta w Internecie”

   PS. Ze względu na rozmiar plików pliki będą dostarczone w trzech kolejnych mejlach.

   umowa1/FP umowa 1.pdf http://www.scribd.com/doc/227708547/?secret_password=FY2jJ9EMguKmXvUFu1XX
   umowa1/FP umowa 1 zacznik 1 cz.1.pdf http://www.scribd.com/doc/227708841/?secret_password=F2tLzeNhNyS8mDCH3BGW
   umowa1/FP umowa 1 zacznik 1 cz.2 zacznik nr 2.pdf http://www.scribd.com/doc/227709177/?secret_password=OUSxDjFbp1WTcQSlBBRV
   umowa1/FP umowa 1 zacznik 3.pdf http://www.scribd.com/doc/227709333/?secret_password=lpTPRQ84jXZjTftWbPgP
   umowa2/FP umowa 2.pdf http://www.scribd.com/doc/227709609/?secret_password=s6C5qIZNyiF1Qpj6KQQP
   umowa2/FP umowa 2 KRS.pdf http://www.scribd.com/doc/227709763/?secret_password=NnWekYHiqaJC1mQsgNQA
   umowa2/FP umowa 2 oferta cz.2.pdf http://www.scribd.com/doc/227710026/?secret_password=WY6i8zxlRihSE3WuyoP5
   umowa3/eSenior umowa 3.pdf http://www.scribd.com/doc/227710410/?secret_password=8QRYQ6xdmrzHeiqcDFKR
   umowa3/eSenior umowa 3 zaczniki.pdf http://www.scribd.com/doc/227710569/?secret_password=H82V3Qa4P845sYMh4PyJ
   do: Arek Złotnicki <[email protected]> data: 2 czerwca 2014 17:27

   Szanowni Państwo,

   Potwierdzam odebranie plików umowa1.zip, umowa2.zip., umowa3.zip . W tych okolicznościach nie uważam za celowe doręczanie tych samych danych na płycie DVD. Wniosek w tym zakresie obejmował alternatywne żądanie mając na względzie udostępnienie informacji w dogodnej dla obu stron formie.

   Z wyrazami szacunku,

   do: Arek Złotnicki <[email protected]> data: 2 czerwca 2014 20:20

   Szanowni Państwo,

   Pragnę wskazać, że zwrotu kosztów postępowania w związku z wyrokiem WSA Kraków II SAB/Kr 13/14 można dokonać na numer konta: {…} (Alior Bank SA) lub z wykorzystaniem przekazu pocztowego na własny koszt pod adres {…} / ul. {…} / {…}.

   Dziękuje za możliwość potwierdzenia formy wniosku w orzecznictwie. Przykre, że w Polsce nie jest dla wszystkich oczywiste, że nie każdy musi znać wszelkie kodeksy do normalnego życia i korzystania z praw człowieka.

   Informuje, że podtrzymuje moje uwagi do Państwa organizacji w zakresie nie prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej, nie zgłoszenia BIP i nie udostępniania w BIP na podstawie art.8 ust.3 u.d.i.p. informacji o której mowa w art.6 ust.1 pkt.5 lit.d u.d.i.p. w formie rejestru wszystkich umów związanych z realizacja zadań publicznych lub gospodarowaniem majątku publicznego, lecz oczekuje na uprawomocnieniu się wyroku przed podjęciem działań zmierzających do usunięcia naruszeń lub rozwiązania stowarzyszenia uporczywie naruszającego prawo.

   Z wyrazami szacunku,

 1. Co dalej ze skargą kasacyjną? Po przeczytaniu całego toku cisną mi się na usta tylko obelgi pod ich adresem….
  Mam nadzieję, że skarga kasacyjna została odrzucona?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *