Publikacja rejestrów umów usprawni pracę urzędów

3 grudnia 2013 roku zwróciłem się z wnioskiem do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej:

Na podstawie art.3a Prawo Prasowe oraz art. 2 ust.1 ustawy o dostępie do informacji publicznej proszę o przesłanie pod adres {…}@naszlidzbark.pl dane w zakresie:

  • kopie treści umowy ZL/2013/01/00017/44 z dn.14.01.2013 wraz z załącznikami i dziełem,

{…}

Z wyrazami szacunku,
{…}

5 grudnia otrzymałem odpowiedź:

Szanowny Panie {usunięto},
{…}
Jednocześnie informujemy, że wskazana umowa o nr ZL/2013/01/00017/44 z dnia 14 stycznia 2013 r. nie zawiera zakresu przedmiotowego tym samym nie można ustalić jej pochodzenia.

Z poważaniem
Biuro Promocji i Mediów

Musiałem doprecyzować wniosek wobec czego 5 grudnia napisałem:

Dzień dobry,

W zakresie umowy wskazuje, że umowa numer ZL/2013/01/00017/44 została zawarta dn.14.01.2013 z Nalazek Mariola zakończona dnia 15.04.2013 w przedmiocie „Obsługa elektronicznego wykazu organizacji pożytku publicznego” o wartości 9 426,00 PLN.

Głęboko wierzę, że udzielone wyjaśnienia okażą się wystarczające do udzielenia informacji.

W załączeniu przesyłam właściwy rejestr umów MPiPS. Głęboko wierzę, że jego publikacja nie tylko zwiększyłaby jawność i byłaby świadectwem otwartości urzędu, ale także – jak widać – usprawniła Państwa wewnętrzną pracę.

Z wyrazami szacunku,
{…}

W dniu 6 grudnia ostatecznie uzyskałem informacje:

Szanowny Panie,

W załączeniu skan umowy z p. Nalazek

Z poważaniem
Biuro Promocji i Mediów

Contact with

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *