Petycja do Senatu o rejestr umów

Od 6 września 2015 roku wchodzi w życie nowe prawo – ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach. To ogromna zmiana. Do tej pory przepisy dotyczące składania petycji były martwe. Obywatele pisali petycje w ważnych dla siebie sprawach, ale ich postulaty pozostawały bez odpowiedzi – kończyły w urzędniczym niebycie.

Chce korzystając z tego prawa złożyć do Senatu petycje o opublikowanie Publicznego Rejestr Umów na stronach Senatu. Będzie to pierwsza petycje z wykorzystaniem tych przepisów. Potrzebuje Twojej pomocy, aby to przeprowadzić. Petycję już przygotowałem i upubliczniłem.

Petycja - środek zmiany
Petycja – środek zmiany

Wierze, że petycja przekona Senat, aby dał przykład dla całej administracji publicznej. Objęcie takiej praktyki autorytetem Senatu pozwoliłoby ograniczyć niepewność wielu lokalnych instytucji – urzędów miast, szkół, przedszkoli itd. co do legalności takich działań.

Włączenie publikowania rejestru umów do działań systematycznych zmniejszy koszty działania Kancelarii Senatu, usprawni prace urzędników, którzy w takim razie nie muszą odpowiadać na składane coraz częściej przez obywateli wnioski, będzie budować zaufanie obywatela do państwa.

Senat Rzeczypospolitej Polskiej - adresat petycji
Senat Rzeczypospolitej Polskiej – adresat petycji

Udostępnienie takiego rejestru wpisywałoby się w ogólny nurt zwiększenia przejrzystości i jawności działania organów administracji publicznej, pozytywnie wpływało na relacje z obywatelami, a także budowało zaufanie obywateli do Senatu jako szanującego zasady przejrzystości. Ostatecznie zapewniałoby pełniejszą realizacje prawa do informacji o działalności organów władzy publicznej i osób pełniących funkcje publiczne, o którym stanowi art. 61 Konstytucji RP.

Logo Publiczny Rejestr Umów
Publiczny Rejestr Umów w Senacie – cel petycji

Co istotne, taka petycja musi zostać obowiązkowo – w formie skanu – zamieszczona na stronach Senatu. Pozwala to skuteczniej dotrzeć do osób zupełnie obcych i budować zaangażowanie opinii publicznej tym zagadnieniem.

Petycję chciałbym złożyć do Senatu najpóźniej w poniedziałek – 7 września 2015 roku. Będzie to pierwszy dzień roboczy obowiązywania ustawy. Liczę, że będzie to pierwsza petycja z wykorzystaniem tych przepisów. Nie mamy zatem dużo czasu na zbiórkę podpisów.

Fundacja ePaństwo - lokal do podpisu w centrum Warszawy
Fundacja ePaństwo świadczy lokal do podpisu w centrum Warszawy

Jakby tego było mało petycja nie jest zupełnie odformalizowanym trybem. Jej poparcie wymaga podpisu odręcznego lub elektronicznego potwierdzonego podpisem kwalifikowanym i kilku danych. Podpisywać mogą osoby indywidualne, a także instytucje.

Jest to dodatkowe wyzwanie i wysiłek organizacyjny. Niestety, de facto ogranicza nas to do mieszkańców Warszawy.

Obecnie staram się być dostępny na terenie Warszawy dla każdego zainteresowanego. Zbiórkę podpisów wsparła także Fundacja ePaństwo. Podpisy można składać w jej biurze pod adresem ul. Nowogrodzka 25 lok. 39 w Warszawie w godzinach 9:30 – 18:00. Jest to samo centrum Warszawy.

Edycja:

Uzyskałem potwierdzenie, że Stowarzyszenie Sieć Obywatelska – Watchdog Polska również wyraziła zgodę, aby udostępnić biuro do składania podpisów.

Podpisy można składać w biurze Stowarzyszenia pod adresem ul. Ursynowska 22/2, 02-605 Warszawa do piątku włącznie w godzinach od 9:00 do 16:00. Po 16:00 można pytać telefonicznie +48 22 844 73 55 o możliwość podpisu, bo pracownicy niejednokrotnie są obecni dłużej.

Sieć Obywatelska - Watchdog Polska świadczy lokal do podpisu w dzielnicy Warszawy Mokotów
Sieć Obywatelska – Watchdog Polska świadczy lokal do podpisu w dzielnicy Warszawy Mokotów
Contact with ,,

1 komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *