SGBIP exporter

SGBIP (Strona Główna Biuletynu Informacji Publicznej) to witryna zbierająca dane na temat wszystkich podmiotów zobowiązanych do udostępniania informacji publicznej. Została utworzona na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 6 września o dostępie do informacji publicznej (dalej: u.d.i.p.).

Na podstawie art. 9 ust. 3 u.d.i.p. te podmioty zobowiązane są obowiązane przekazać ministrowi właściwemu do spraw informatyzacji informacje niezbędne do zamieszczenia na SGBIP. Zgodnie z § 9 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej podmioty te powiadamiają niezwłocznie ministra właściwego do spraw informatyzacji o zmianach w treści informacji, które przekazały w celu zamieszczania na stronie głównej BIP.

Niniejsza strona pozwala po wskazaniu adresu podstrony SGBIP pobrać dane o podmiotach i zapisać w formie arkusza kalkulacyjnego dla dalszego wykorzystania. Tak możemy pobrać np.adresy wszystkich urzędów wojewodzkich,urzędów marszałkowskich,sądów administracyjnych lub ministerstw.

Dostępna jest skryptozakładka. Możesz dodać je do zakładek (klikając na nie prawym przyciskiem myszy) albo przeciągnąć na pasek narzędzi, aby szybko przejść tu z właściwej podstrony SGBIP.

0 DepthIDCzas dostępu-ŹródłoNazwaE-mail podmiotuE-mail redaktora
1 061981537837147just nowhttp://bip.gov.pl/subjects/index/6198Województwa
2 162071537837148just nowhttp://bip.gov.pl/subjects/6207,Adam_Dobrawy.htmlUrząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego[email protected][email protected]
3 162291537837148just nowhttp://bip.gov.pl/subjects/6229,Adam_Dobrawy.htmlUrząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Toruń[email protected][email protected]
4 162221537837148just nowhttp://bip.gov.pl/subjects/6222,Adam_Dobrawy.htmlUrząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego[email protected][email protected]
5 1142651537837149just nowhttp://bip.gov.pl/subjects/14265,Adam_Dobrawy.htmlUrząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego[email protected][email protected]
6 172041537837149just nowhttp://bip.gov.pl/subjects/7204,Adam_Dobrawy.htmlUrząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego[email protected][email protected]
7 162091537837150just nowhttp://bip.gov.pl/subjects/6209,Adam_Dobrawy.htmlUrząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego[email protected][email protected]
8 162021537837150just nowhttp://bip.gov.pl/subjects/6202,Adam_Dobrawy.htmlUrząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego[email protected][email protected]
9 161991537837150just nowhttp://bip.gov.pl/subjects/6199,Adam_Dobrawy.htmlUrząd Marszałkowski Województwa Opolskiego[email protected][email protected]
10 162121537837151just nowhttp://bip.gov.pl/subjects/6212,Adam_Dobrawy.htmlUrząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego[email protected][email protected]
11 162101537837151just nowhttp://bip.gov.pl/subjects/6210,Adam_Dobrawy.htmlUrząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego[email protected][email protected]
12 1165831537837152just nowhttp://bip.gov.pl/subjects/16583,Adam_Dobrawy.htmlUrząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego[email protected][email protected]
13 162061537837152just nowhttp://bip.gov.pl/subjects/6206,Adam_Dobrawy.htmlUrząd Marszałkowski Województwa Śląskiego[email protected][email protected]
14 162261537837152just nowhttp://bip.gov.pl/subjects/6226,Adam_Dobrawy.htmlUrząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego[email protected][email protected]
15 162001537837153nowhttp://bip.gov.pl/subjects/6200,Adam_Dobrawy.htmlUrząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego Olsztyn[email protected][email protected]
16 162151537837153nowhttp://bip.gov.pl/subjects/6215,Adam_Dobrawy.htmlUrząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego[email protected][email protected]
17 162331537837153nowhttp://bip.gov.pl/subjects/6233,Adam_Dobrawy.htmlUrząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego[email protected][email protected]

Kod źródłowy PHP niniejszej strony jest publiczny.

Dane jednokrotnie pobrane z SGBIP są archiwizowane przez 7 dni. Jednokrotnie możliwe jest skierowanie do SGBIP zapytań o 50 nowych podmiotów.