SGBIP exporter

SGBIP (Strona Główna Biuletynu Informacji Publicznej) to witryna zbierająca dane na temat wszystkich podmiotów zobowiązanych do udostępniania informacji publicznej. Została utworzona na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 6 września o dostępie do informacji publicznej (dalej: u.d.i.p.).

Na podstawie art. 9 ust. 3 u.d.i.p. te podmioty zobowiązane są obowiązane przekazać ministrowi właściwemu do spraw informatyzacji informacje niezbędne do zamieszczenia na SGBIP. Zgodnie z § 9 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej podmioty te powiadamiają niezwłocznie ministra właściwego do spraw informatyzacji o zmianach w treści informacji, które przekazały w celu zamieszczania na stronie głównej BIP.

Niniejsza strona pozwala po wskazaniu adresu podstrony SGBIP pobrać dane o podmiotach i zapisać w formie arkusza kalkulacyjnego dla dalszego wykorzystania. Tak możemy pobrać np.adresy wszystkich urzędów wojewodzkich,urzędów marszałkowskich,sądów administracyjnych lub ministerstw.

Dostępna jest skryptozakładka. Możesz dodać je do zakładek (klikając na nie prawym przyciskiem myszy) albo przeciągnąć na pasek narzędzi, aby szybko przejść tu z właściwej podstrony SGBIP.

0 DepthIDCzas dostępu-ŹródłoNazwaE-mail podmiotuE-mail redaktora
1 061981631809110just nowhttp://bip.gov.pl/subjects/index/6198Województwa
2 162071631809111just nowhttp://bip.gov.pl/subjects/6207,Adam_Dobrawy.htmlUrząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego[email protected][email protected]
3 162291631809111just nowhttp://bip.gov.pl/subjects/6229,Adam_Dobrawy.htmlUrząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego[email protected][email protected]
4 162221631809111just nowhttp://bip.gov.pl/subjects/6222,Adam_Dobrawy.htmlUrząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego[email protected][email protected]
5 1142651631809112just nowhttp://bip.gov.pl/subjects/14265,Adam_Dobrawy.htmlUrząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego[email protected][email protected]
6 172041631809112just nowhttp://bip.gov.pl/subjects/7204,Adam_Dobrawy.htmlUrząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego[email protected][email protected]
7 162091631809112just nowhttp://bip.gov.pl/subjects/6209,Adam_Dobrawy.htmlUrząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego[email protected][email protected]
8 162021631809112just nowhttp://bip.gov.pl/subjects/6202,Adam_Dobrawy.htmlUrząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego[email protected][email protected]
9 161991631809113just nowhttp://bip.gov.pl/subjects/6199,Adam_Dobrawy.htmlUrząd Marszałkowski Województwa Opolskiego[email protected][email protected]
10 162121631809113just nowhttp://bip.gov.pl/subjects/6212,Adam_Dobrawy.htmlUrząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego[email protected][email protected]
11 162101631809113just nowhttp://bip.gov.pl/subjects/6210,Adam_Dobrawy.htmlUrząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego[email protected][email protected]
12 1165831631809113just nowhttp://bip.gov.pl/subjects/16583,Adam_Dobrawy.htmlUrząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego[email protected][email protected]
13 162061631809114just nowhttp://bip.gov.pl/subjects/6206,Adam_Dobrawy.htmlUrząd Marszałkowski Województwa Śląskiego[email protected][email protected]
14 162261631809114just nowhttp://bip.gov.pl/subjects/6226,Adam_Dobrawy.htmlUrząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego[email protected][email protected]
15 162001631809114just nowhttp://bip.gov.pl/subjects/6200,Adam_Dobrawy.htmlUrząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego Olsztyn[email protected][email protected]
16 162151631809114just nowhttp://bip.gov.pl/subjects/6215,Adam_Dobrawy.htmlUrząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego[email protected][email protected]
17 162331631809115nowhttp://bip.gov.pl/subjects/6233,Adam_Dobrawy.htmlUrząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego[email protected][email protected]

Kod źródłowy PHP niniejszej strony jest publiczny.

Dane jednokrotnie pobrane z SGBIP są archiwizowane przez 7 dni. Jednokrotnie możliwe jest skierowanie do SGBIP zapytań o 50 nowych podmiotów.