SGBIP exporter

SGBIP (Strona Główna Biuletynu Informacji Publicznej) to witryna zbierająca dane na temat wszystkich podmiotów zobowiązanych do udostępniania informacji publicznej. Została utworzona na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 6 września o dostępie do informacji publicznej (dalej: u.d.i.p.).

Na podstawie art. 9 ust. 3 u.d.i.p. te podmioty zobowiązane są obowiązane przekazać ministrowi właściwemu do spraw informatyzacji informacje niezbędne do zamieszczenia na SGBIP. Zgodnie z § 9 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej podmioty te powiadamiają niezwłocznie ministra właściwego do spraw informatyzacji o zmianach w treści informacji, które przekazały w celu zamieszczania na stronie głównej BIP.

Niniejsza strona pozwala po wskazaniu adresu podstrony SGBIP pobrać dane o podmiotach i zapisać w formie arkusza kalkulacyjnego dla dalszego wykorzystania. Tak możemy pobrać np.adresy wszystkich urzędów wojewodzkich,urzędów marszałkowskich,sądów administracyjnych lub ministerstw.

Dostępna jest skryptozakładka. Możesz dodać je do zakładek (klikając na nie prawym przyciskiem myszy) albo przeciągnąć na pasek narzędzi, aby szybko przejść tu z właściwej podstrony SGBIP.

0 DepthIDCzas dostępu-ŹródłoNazwaE-mail podmiotuE-mail redaktora
1 074891631807263just nowhttp://bip.gov.pl/subjects/index/7489Administracja Rządowa w terenie
2 175021631807263just nowhttp://bip.gov.pl/subjects/7502,Adam_Dobrawy.htmlDolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu[email protected][email protected]
3 175051631807264just nowhttp://bip.gov.pl/subjects/7505,Adam_Dobrawy.htmlKujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy[email protected][email protected]
4 175331631807264just nowhttp://bip.gov.pl/subjects/7533,Adam_Dobrawy.htmlLubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie[email protected][email protected]
5 175261631807264just nowhttp://bip.gov.pl/subjects/7526,Adam_Dobrawy.htmlLubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim[email protected][email protected]
6 175091631807264just nowhttp://bip.gov.pl/subjects/7509,Adam_Dobrawy.htmlŁódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi[email protected][email protected]
7 175281631807265just nowhttp://bip.gov.pl/subjects/7528,Adam_Dobrawy.htmlMałopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie[email protected][email protected]
8 175291631807265just nowhttp://bip.gov.pl/subjects/7529,Adam_Dobrawy.htmlMazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie[email protected][email protected]
9 174941631807265just nowhttp://bip.gov.pl/subjects/7494,Adam_Dobrawy.htmlOpolski Urząd Wojewódzki w Opolu[email protected][email protected]
10 175111631807265just nowhttp://bip.gov.pl/subjects/7511,Adam_Dobrawy.htmlPodkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie[email protected][email protected]
11 174961631807266just nowhttp://bip.gov.pl/subjects/7496,Adam_Dobrawy.htmlPodlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku[email protected][email protected]
12 175441631807266just nowhttp://bip.gov.pl/subjects/7544,Adam_Dobrawy.htmlPomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku[email protected][email protected]
13 175391631807266just nowhttp://bip.gov.pl/subjects/7539,Adam_Dobrawy.htmlŚląski Urząd Wojewódzki w Katowicach[email protected][email protected]
14 175161631807266just nowhttp://bip.gov.pl/subjects/7516,Adam_Dobrawy.htmlŚwiętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach[email protected][email protected]
15 175211631807267nowhttp://bip.gov.pl/subjects/7521,Adam_Dobrawy.htmlWarmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie[email protected][email protected]
16 175231631807267nowhttp://bip.gov.pl/subjects/7523,Adam_Dobrawy.htmlWielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu[email protected][email protected]
17 174901631807267nowhttp://bip.gov.pl/subjects/7490,Adam_Dobrawy.htmlZachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie[email protected][email protected]

Kod źródłowy PHP niniejszej strony jest publiczny.

Dane jednokrotnie pobrane z SGBIP są archiwizowane przez 7 dni. Jednokrotnie możliwe jest skierowanie do SGBIP zapytań o 50 nowych podmiotów.