Nieudostępnienie informacji – zadanie dla prokuratury i policji

Ustawa o dostępie do informacji publicznej w art. 23 wprowadza odpowiedzialność karną z tytułu naruszenia obowiązku udostępnienia informacji publicznej (przepisy karne umieszczone bezpośrednio w ustawie poświęconej problematyce prawa dostępu do informacji publicznej nie są wyłącznie polskim rozwiązaniem). Zgodnie z tym przepisem, kto wbrew ciążącemu na nim obowiązkowi, nie udostępnia informacji publicznej, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Czytaj dalej →

Umowy Sądu Najwyższego po 4 latach dostępne

Od jakiegoś czasu Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego ma problem z udostępnianiem zawieranych umów. Podejmuje dramatyczne kroki aby informacja o zawieranych przez Sąd Najwyższy umowach nie była dostępna. Skierował nawet wniosek do Trybunału Konstytucyjnego, aby uznać niezgodność części ustawy o dostępie do informacji publicznej, która obowiązek udostępniania takich umów przewiduje.

Sieć Obywatelska – Watchdog Polska wyraża na swojej stronie opinie o tym wniosku tłumacząc, że nie chodzi w nim o spór prawny. Sam SN również potrafił rozstrzygnąć niektóre kwestie związane z dostępem do informacji publicznej. Stowarzyszenie przypuszcza, że to po prostu brak woli poddania się przez SN kontroli obywatelskiej, co dosyć dobitnie pokazują – w gruncie rzeczy oczywiste – sprawy obywateli, które toczą z Sądem Najwyższym.

Czytaj dalej →

Petycja do Senatu o rejestr umów

Od 6 września 2015 roku wchodzi w życie nowe prawo – ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach. To ogromna zmiana. Do tej pory przepisy dotyczące składania petycji były martwe. Obywatele pisali petycje w ważnych dla siebie sprawach, ale ich postulaty pozostawały bez odpowiedzi – kończyły w urzędniczym niebycie.

Chce korzystając z tego prawa złożyć do Senatu petycje o opublikowanie Publicznego Rejestr Umów na stronach Senatu. Będzie to pierwsza petycje z wykorzystaniem tych przepisów. Potrzebuje Twojej pomocy, aby to przeprowadzić. Petycję już przygotowałem i upubliczniłem.

Czytaj dalej →

Publikowanie rejestrów umów w repozytorium informacji

Zgodnie z przepisami ustawy o dostepie do informacji publicznej jedną z form jej udostępniania jest Centralne Repozytorium Informacji Publicznej (CRIP). Ma ono formę strony internetowej opublikowanej pod adresem danepubliczne.gov.pl. Repozytorium ma ułatwiać dostęp i korzystanie z danych, które ustawa określa jako „informacje publiczne o szczególnym znaczeniu dla rozwoju innowacyjności w państwie i rozwoju społeczeństwa informacyjnego”.

Czytaj dalej →

Test jawności dwóch prezydentów

Uważam, że każda instytucja publiczna powinna publikować rejestry zawieranych umów. Od ponad 2 lat podejmuję działania, aby Rada Ministrów publikowała owe rejestry. Taki obszar działań obrałem na początek mojej działalności i systematycznie podejmuję starania w tym obszarze. Teraz tylko sporadycznie wkraczam do innych centralnych urzędów.

W ostatnim czasie odwiedziłem Kancelarię Prezydenta RP w związku z wyborami na urząd Prezydenta. Każda instytucja publiczna powinna publikować na swoich stronach informacje o wydatkach, także Kancelaria Prezydenta RP. Uważam, że Prezydent mógłby dać przykład całej administracji publicznej.

Czytaj dalej →

Gminne manipulacje – przykład Wójta Gminy Osiek Jasielski

Wójtowi Gminy Osiek Jasielski nie udało się przekonać mnie, że żadnego rejestru umów nie ma. Ani sądu. Ostatecznie okazało się, że opis rejestrów finansowych zajmuje aż…14 stron.

Działanie organów publicznych powinno cechować postępowanie, które sprzyja budowaniu zaufanie do Państwa. Jest to rzeczywistość wielu miejscowości. Władza tam działa w sposób otwarty i wsłuchuje się w głos mieszkańców. Jednocześnie przywiązują przywiązuje dużą wagę do sygnałów społecznych w postaci wnoszonych pism, dają one bowiem istotny obraz aktualnej rzeczywistości i rzetelnie informują o nastrojach i oczekiwaniach społecznych. Władze tam trwale działają na rzecz doskonalenia swojej pracy.

Czytaj dalej →

Sąd pod Sąd, a Rada Ministrów opowiada się za rejestrem umów

W 2013 roku wniosłem do Ministra Skarbu Państwa o udostępnienie informacji publicznej o rejestrze umów. Następnie zmuszony zostałem wnieść skargę na bezczynność Ministra Skarbu Państwa. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie​ wydał wyrok i stwierdził rażące naruszenie prawa przez Ministra. Sieć Obywatelska – Watchdog Polska​ złożyła od tego wyroku skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Wyrok Sądu w mojej sprawie zostanie oceniony przez kolejny Sąd.

Wszystko to, bo Publiczny Rejestr Umów​ to ważna sprawa.

Czytaj dalej →

Gra Wójta Gminy Osiek Jasielski

Dostępność informacji o wydatkach miasta jest jednym z podstawowych czynników wpływających na aktywność mieszkańców. Prawo do informacji publicznej stanowi jeden z czynników gwarantujących dobre prowadzenie m .in. konsultacji społecznych. Poinformowani mieszkańcy chętniej włączają się w debatę publiczną. Dialog w takim przypadku odbywa się na podstawie rzetelnych informacji, do których mają dostęp wszystkie zaangażowane osoby. Pozwala to również na uniknięcie wątpliwości co do racjonalności wydatków oraz ich wysokości.

Czytaj dalej →