W Ministerstwie Gospodarki przetworzona i kropka.

Chciałbym, aby każdy miał dostęp do informacji o niemal każdym wydatku z środków publicznych w formatach danych umożliwiających maszynowe przetwarzanie, porównywanie wzajemne itd.

Dostępna bez przeszkód informacja o tym jak wydawane są nasze podatki ma znaczenie praktyczne. Bez przeszkód oznacza bez dodatkowych formalności – po prostu uzupełniana na bieżąco i widoczna dla wszystkich w Internecie. Co więcej udostępniana tak, aby można ją było łatwo zestawić i porównać z innymi informacjami, zatem możliwa do „odczytu maszynowego”.

Wiedząc o tym, że każdy wydatek jest jawny i może zostać krytycznie oceniony decydent bardzo dba o to, aby zapłacona kwota zapewniała dobrą jakość za dobrą cenę. To oczywista oszczędność i ochrona przed nieprawidłowościami.

Widząc jak pieniądze są wydawane i co ile kosztuje możemy się z tego uczyć. Niektórzy porównują ceny pomiędzy gminami i tak zaczyna się wspólne myślenie o tym jak wydać pieniądze najlepiej.
Czytaj dalej →

Uprzejmie w Bytowie, ale decyzja odmowna

Jakiś czas temu pojawiło się na moim horyzoncie Starostwo Powiatowe w Bytowie przy okazji uzupełniania BIP-ów wśród organizacji pozarządowych do tego zobowiązanych. Pisałem o tym w wpisie Wojewoda, starostowie, rady powiatu, naprawiają BIP-y.

10 kwietnia 2014 roku skierowałem pismo poruszające różne kwestie, w tym rejestr umów. W tym zakresie napisałem:

Ponadto wnoszę o udzielenie odpowiedzi poprzez przesłanie pod adres [email protected] na pytania:

 1. Czy Starostwo Powiatowe w Bytowie prowadzi Rejestr Umów?
  1. W przypadku odpowiedzi twierdzącej na pytanie wz punktu 1 – Czy Rejestr Umów prowadzony jest w formie elektronicznej?
   1. W przypadku odpowiedzi twierdzącej na pytanie z pkt. 1 ppkt. 1 – Jakie oprogramowanie służy do jego prowadzenia? Jakie oprogramowanie bazodanowe wspiera jego funkcjonowanie? Wnoszę o przesłanie stosownych umów (wraz z załącznikami i specyfikacją), faktur i protokołów zdawczo-odbiorczych.
   2. W przypadku odpowiedzi twierdzącej na pytanie z pkt. 1 ppkt 1– Jakie są możliwe kryteria przeszukiwania Rejestru Umów?
   3. W przypadku odpowiedzi twierdzącej na pytanie z pkt. 1 ppkt.1 – Czy oprogramowanie wykorzystywane do prowadzenia Rejestru Umów umożliwia wydruk zestawienia / eksport informacji w zakresie umów spełniających określone kryteria?
    1. W przypadku odpowiedzi twierdzącej na pytanie z pkt. 1 ppkt. 1 pppkt 3 – Jakie są możliwe kryteria przeszukiwania i jakie dane może zawierać zestawienie / eksport, o którym mowa w pkt. 1 ppkt. 1 pppkt 3?
   4. W przypadku odpowiedzi negatywnej na pytanie z pkt. 1 ppkt. 1 – Z jakim wyprzedzeniem nie dłuższym niż 14 dni należy uprzedzić urząd o woli wglądu do wymienionego rejestru?
  2. W przypadku odpowiedzi twierdzącej na pytanie z punktu 1 – Jakie informacje odnośnie umów gromadzi Rejestr Umów?
  3. W przypadku odpowiedzi twierdzącej na pytanie z punktu 1 – Jakie przepisy (ustawy, rozporządzenia, zarządzenia, regulaminy itp.) regulują jego funkcjonowanie? Wnoszę o przesłanie ich kopii.
  4. W przypadku odpowiedzi twierdzącej na pytanie z punktu 1 – Czy zaplanowana jest publikacja tego rejestru?
  5. W przypadku odpowiedzi negatywnej na pytanie z punktu 1 – Na jakim etapie jest wdrożenie takowego rejestru umów?
 2. Jakie rejestry zawierające informacje dotyczące umów zawieranych z powiatem bytowskim funkcjonują? Jakie są zasady dostępu do nich?

W piśmie Starosty Bytowskiego z dnia 16 kwietnia 2014 roku dowiedziałem się, że są prowadzone rejestry wydziałowe i rejestry zamówień publicznych.
Czytaj dalej →

Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska milczy na ekologiczne – elektronicznej wnioski

Zostałem zmuszony do złożenia kolejnej skargi na bezczynność (treść) w związku z działaniami na rzecz upubliczniania rejestrów umów. Tym razem zaszczyt przypadł Generalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska.

Wnioskiem z dnia 2 października 2013 roku wniosłem do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o udostępnienie informacji publicznej w zakresie:

 1. Czy Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska prowadzi Rejestr Umów?
  1. W przypadku odpowiedzi twierdzącej na pytanie z punktu 1 – Czy Rejestr Umów prowadzony jest w formie elektronicznej?
   1. W przypadku odpowiedzi twierdzącej na pytanie z pkt. 1 ppkt. 1 – Jakie oprogramowanie służy do jego prowadzenia? Jakie oprogramowanie bazodanowe wspiera jego funkcjonowanie? Wnoszę o przesłanie stosownych umów (wraz z załącznikami i specyfikacją), faktur i protokołów zdawczo-odbiorczych.
   2. W przypadku odpowiedzi twierdzącej na pytanie z pkt. 1 ppkt 1– Jakie są możliwe kryteria przeszukiwania Rejestru Umów?
   3. W przypadku odpowiedzi twierdzącej na pytanie z pkt. 1 ppkt.1 – Czy oprogramowanie wykorzystywane do prowadzenia Rejestru Umów umożliwia wydruk zestawienia / eksport informacji w zakresie umów spełniających określone kryteria?
    1. W przypadku odpowiedzi twierdzącej na pytanie z pkt. 1 ppkt. 1 pppkt 3 – Jakie są możliwe kryteria przeszukiwania i jakie dane może zawierać zestawienie / eksport, o którym mowa w pkt. 1 ppkt. 1 pppkt 3?
   4. W przypadku odpowiedzi negatywnej na pytanie z pkt. 1 ppkt. 1 – Z jakim wyprzedzeniem nie dłuższym niż 14 dni należy uprzedzić urząd o woli wglądu do wymienionego rejestru?
  2. W przypadku odpowiedzi twierdzącej na pytanie z punktu 1 – Jakie informacje odnośnie umów gromadzi Rejestr Umów?
  3. W przypadku odpowiedzi twierdzącej na pytanie z punktu 1 – Jakie przepisy (ustawy, rozporządzenia, zarządzenia, regulaminy itp.) regulują jego funkcjonowanie? Wnoszę o przesłanie ich kopii.
 2. W przypadku odpowiedzi negatywnej na pytanie z punktu 1 – Na jakim etapie jest wdrożenie takowego rejestru umów?
 3. Jakie rejestry zawierające informacje dotyczące umów zawieranych z Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska funkcjonują? Jakie są zasady dostępu do nich?

Określiłem, że informacje w formie elektronicznej należy przesłać na mój adres poczty elektronicznej lub poprzez ePUAP. Przypadkowo w nagłówku wniosku wskazałem, że wniosek dotyczy Prezesa Sądu Najwyższego.
Czytaj dalej →

Ministrze Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a gdzie nazwiska w rejestrze?

W celu uzyskania rejestru umów z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi zgodnie z planem złożyłem dwa wnioski: wniosek pierwszy z dnia 7 sierpnia 2013 roku, drugi z dnia 21 sierpnia 2013 roku, ponieważ celem było uzyskanie treści wykazu umów, a nie wiedziałem, czy w ministerstwie prowadzony jest wykaz i w jakiej formie ów wykaz jest prowadzony – złożyłem taki wniosek, aby ograniczyć pracochłonność odpowiedzi na ewentualny drugi wniosek.

W odrębnym od skarżonego postępowaniu wnioskiem z dnia 7 sierpnia 2013 wniosłem do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi o udostępnienie informacji publicznej w zakresie:

 1. Czy Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi prowadzi Rejestr Umów?
  1. W przypadku odpowiedzi twierdzącej na pytanie z punktu I – Czy Rejestr Umów prowadzony jest w formie elektronicznej?
   1. W przypadku odpowiedzi twierdzącej na pytanie z pkt. I ppkt. A – Jakie oprogramowanie służy do jego prowadzenia? Jakie oprogramowanie bazodanowe wspiera jego funkcjonowanie? Wnoszę o przesłanie stosownych umów (wraz z załącznikami i specyfikacją), faktur i protokołów zdawczo-odbiorczych.
   2. W przypadku odpowiedzi twierdzącej na pytanie z pkt. I ppkt A– Jakie są możliwe kryteria przeszukiwania Rejestru Umów?
   3. W przypadku odpowiedzi twierdzącej na pytanie z pkt. I ppkt.A – Czy oprogramowanie wykorzystywane do prowadzenia Rejestru Umów umożliwia wydruk zestawienia / eksport informacji w zakresie umów spełniających określone kryteria?
    1. W przypadku odpowiedzi twierdzącej na pytanie z pkt. I ppkt. A pppkt i – Jakie są możliwe kryteria przeszukiwania i jakie dane może zawierać zestawienie / eksport, o którym mowa w pkt. 1 ppkt. 1 pppkt 3?
   4. W przypadku odpowiedzi negatywnej na pytanie z pkt. I ppkt. i – Z jakim wyprzedzeniem nie dłuższym niż 14 dni należy uprzedzić urząd o woli wglądu do wymienionego rejestru?
  2. W przypadku odpowiedzi twierdzącej na pytanie z punktu I – Jakie informacje odnośnie umów gromadzi Rejestr Umów?
  3. W przypadku odpowiedzi twierdzącej na pytanie z punktu I – Jakie przepisy (ustawy, rozporządzenia, zarządzenia, regulaminy itp.) regulują jego funkcjonowanie? Wnoszę o przesłanie ich kopii.
  4. W przypadku odpowiedzi negatywnej na pytanie z punktu I – Czy organ rozważał wprowadzenie do funkcjonowania takowego rejestru umów?
 2. Jakie rejestry zawierające informacje dotyczące umów cywilnoprawnych zawieranych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi funkcjonują w Ministerstwie? Jakie są zasady dostępu do nich?

Określiłem, że informacje w formie elektronicznej należy przesłać przy użyciu poczty elektronicznej.

Dnia 20 sierpnia 2013 roku udzielono odpowiedzi wskazując, że m. in. ministerstwo prowadzi ewidencje umów cywilno-prawnych w formie elektronicznej – pliku Excel, który jest podzielony na 3 arkusze na podstawie regulaminu wewnętrznego Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, gdzie w par. 23 pkt. 18 nałożony został na Biuro Administracyjno-Budżetowe obowiązek ewidencji oraz rozliczania umów cywilno-prawnych zawieranych przez Ministerstwo.
Czytaj dalej →

Minister Finansów kolejny raz, tym razem o rejestr umów

Jawność sprzyja przedsiębiorcomCzy treść rejestru i porozumień zawartych z Ministrem Finansów stanowi informacje publiczną? Czy rejestr na użytek organizacyjny, wewnętrzny jest informacją publiczną? Zdaniem Ministra Finansów na tak postawione pytania trzeba odpowiedzieć negatywnie. Ja z tym stanowiskiem jednak się nie zgadzam, ponieważ uważam, że każdy powinien mieć zapewniony dostęp do informacji o zawieranych umów sfinansowanych z środków publicznych. I to nie tylko na wniosek, ale także za pośrednictwem Biuletynu Informacji Publicznej.

Aby wyjaśnić te wątpliwości skierowałem do Ministerstwa Finansów 2 wnioski o udostępnienie informacji publicznej. Pierwszy złożony zgodnie z procedurą dotyczył informacji ogólnej o prowadzonych rejestrach, zasad organizacyjnych regulujących ich funkcjonowanie, w tym zakresu gromadzonych w rejestrze informacji, ponieważ chciałbym uzyskać możliwie szeroki zasób informacji bez konieczności obciążania sięgnięciem do dokumentów źródłowych z całego roku.
Czytaj dalej →

Wojewoda, starostowie, rady powiatu, naprawiają BIP-y

Organizacje pozarządowe to przede wszystkim stowarzyszenia i fundacje. Stowarzyszenia dzielimy na zwykłe (zgłoszone do starosty) i rejestrowe (zarejestrowane w KRS). Fundacje i stowarzyszenia rejestrowe mogą uzyskać status organizacji pożytku publicznego. Te systematykę przedstawia poniższy diagram:
NGO - systematyka

Organizacje pozarządowe mają możliwość pozyskania środków publicznych z różnych źródeł, lecz przede wszystkim są to dotacje związane z realizacją zadań publicznych (w ramach wsparcia lub powierzenia) oraz tytułem odliczeń 1% podatku dla organizacji pożytku publicznego. Wówczas są zobowiązane do udostępniania informacji publicznej, w tym prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej.

Czytaj dalej →

Nie rejestrowi umów, bo ciągniemy w dół w imię „standardów”

14 stycznia 2014 roku Fundacja Wolności zwróciła się z wnioskiem o upublicznienie rejestru umów Urzędu Miasta Lublin.4 marca złożono skargę na niezałatwienie sprawy w terminie (art. 246 KPA). 10 marca 2014 roku, czyli po zaledwie 55 dniach (30 dni ustawowo) od wniosku przesłano w formie elektronicznej zdumiewającą odpowiedź, która zawiera kilka tez do których chciałbym się odnieść.

Już pierwszy akapit zasadniczej jej treści – w mojej ocenie – wskazuje w jakim kierunku wniosek był rozpatrywany:

Po analizie aktualnego stanu prawnego stwierdzić należy, iż obowiązujące w tej materii przepisy nie nakładają na organy władzy publicznej obowiązku zamieszczania
w BlP rejestru umów zawieranych w imieniu gminy.

Na szczęście dalej wskazano:

Oczywiście, ustawa o dostępie do informacji publicznej daje możliwość
udostępniania w BlP również innych, niż wymienione wcześniej, informacji publicznych.

To prawda, gdyż przepis art. 8 ust. 3 u.d.i.p. stanowi:

Podmioty, o których mowa w art. 4 ust. 1 i 2, obowiązane są do udostępniania w Biuletynie Informacji Publicznej informacji publicznych, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1–3, pkt 4 lit. a) tiret drugie, lit. c) i d) i pkt 5. Podmioty, o których mowa w zdaniu pierwszym, mogą udostępniać w Biuletynie Informacji Publicznej również inne informacje publiczne.

Do tego momentu w pełni zgadzam się.Czytaj dalej →

Pocztowa książka nadawcza – instrukcja obsługi

W ostatnim czasie miałem potrzebę wygenerowania kilku pocztowych skrzynek podawczych. Jednocześnie dysponowałem bazami danych w arkuszu kalkulacyjnym.

Poczta Polska oferuje generator tego rodzaju druków na swojej stronie. Nawet wspiera on CSV, jednak dojście do struktury pliku chwilę zajęło, chociaż w sumie wystarczyło wykonać:

curl "https://cennik.poczta-polska.pl/druki/pka.csv"

.

Aby plik został prawidłowo odczytany musimy przede wszystkim zachować właściwą kolejność kolumn:Zaznaczenie_082

 1. Liczba porządkowa
 2. Imię i nazwisko (Nazwa)
 3. Adres (ulica, numer budynku itp.)
 4. Kod pocztowy
 5. Miejscowość
 6. Wartość przesyłki („0”)
 7. Priorytet („TAK”/„NIE”)
 8. Poste restante („TAK”/„NIE”)
 9. Potwierdzenie odbioru („TAK”/„NIE”)

Plik nie może mieć wiersza nagłówkowego.

Nie bez znaczenia pozostają również atrybuty zapisu danych w właściwym formacie plików.

W przypadku LibreOffice dysponując już istniejącym arkuszem kalkulacyjnym musimy przejść Plik -> Zapisz jako, dopisać do końca nazwy pliku „.csv”, a następnie wskazać następujące atrybuty:

Zaznaczenie_084

Pozostałe elementy kreatora są intuicyjne i nie powinny sprawić trudności. W moim przypadku pozyskałem bazę adresową Izb Architektów, która została odczytana prawidłowo.

Ministrze Szczurku, ja też chce poznać umowy!

W ramach wydarzenia na Facebooku „Ministrze Szczurku, ujawnij treści umów!” 13 stycznia 2013 roku złożyłem wniosek o kopie określonych opinii. Po okresie niepewności dostałem typową odpowiedź, która mnie nie satysfakcjonuje. Wobec czego skierowałem kolejną skargę na bezczynność:


Uznałem, że wobec sporządzonej odpowiedzi (gdzie niemal identyczną dostały inne osoby) samemu też nie będę się wysilać, a skorzystam z tego, że uzasadnienie skargi nie jest jej obligatoryjnym elementem.

Teraz spodziewam się, że Minister Finansów w odpowiedzi na skargę opisze przebieg postępowania, w kwietniu zapadnie wyrok w analogicznej sprawie, a wtedy spokojnie napiszę krótkie pismo procesowe potwierdzające przebieg postępowania i wskazujące na wydany wyrok.