Mężczyźni i opieka położnicza

Chciałbym podzielić się z Wami ważną inicjatywą, którą niedawno podjąłem – złożeniem petycji do Sejmu RP, mającej na celu zmianę przepisów regulujących zawód położnej w Polsce, aby ich świadczenia medyczne były inkluzywne i dostępne dla wszystkich, niezależnie od płci czy tożsamości płciowej.

Dlaczego ta zmiana jest tak ważna?

Równość i niedyskryminacja: Obecne przepisy, definiując zawód położnej jako opiekę nad kobietą i noworodkiem, dyskryminują na podstawie płci, co stoi w sprzeczności z zasadami równego traktowania. Każdy obywatel powinien mieć równy dostęp do usług zdrowotnych, w tym do wyboru położnej.

Specyficzne potrzeby medyczne: Mężczyźni transpłciowi mogą zachodzić w ciążę i wymagają odpowiedniej opieki położniczej. Obecne przepisy nie uwzględniają tej możliwości, co prowadzi do braku dostępu do niezbędnej opieki.

Ewolucja społeczna i medyczna: Zmiany społeczne i medyczne wymagają elastyczności i adaptacji przepisów. Należy dostosować prawo do obecnego zrozumienia płci i tożsamości płciowej, aby zapewnić odpowiednią opiekę zdrowotną dla wszystkich.

Edukacja i świadomość społeczna: Zmiana przepisów powinna iść w parze z działaniami edukacyjnymi, mającymi na celu zwiększenie wiedzy i empatii społeczeństwa wobec osób transpłciowych.

Podjęcie działań na rzecz zmiany przepisów dotyczących zawodu położnej to krok w kierunku bardziej sprawiedliwego, równego i inkluzywnego społeczeństwa. Przez tę petycję, dążę nie tylko do zmiany literatury prawnej, ale również do kształtowania postaw społecznych, otwartości na różnorodność i zrozumienia.

Zachęcam Was do wsparcia tej inicjatywy poprzez przesyłanie kopii petycji do Sejmu i dzielenie się nią. To ważne, aby każdy z nas mógł przyczynić się do budowania społeczeństwa, w którym opieka zdrowotna jest dostępna dla wszystkich, niezależnie od tożsamości płciowej. Razem możemy dokonać zmiany.

2 komentarze

  1. Ostatnia rozpatrzona petycja przez sejm jest z maja 2023 r. To może nie być najefektywniejsza ścieżka do wprowadzania zmian.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *