Ministerstwo Środowiska z jawnością

Uzyskałem w dziś CRU Ministerstwa Środowiska bez żadnych zastrzeżeń. W równe 14 dni.

Dla mnie interesujące pozycje:

 • wykonanie 5 kontroli w Instytucjach Wdrażających 2 404 PLN
 • Woda mineralna w butelkach szklanych .145 000 PLN
 • W RAMACH KONTROLI OPRACOWUJE INFORMACJE POKONTROLNE ITP. 11 904 PLN
 • dodatkowe wynagrodzenie radcy prawnego (sic!) 344,56 PLN
 • Przygotowanie i przeprowadzenie kampanii internetowej promującej stronę internetową dla dzieci i nauczycieli prowadzoną przez MŚ (http://dzieci.mos.gov.pl) 3 6014,4 PLN
 • Zamontowanie gniazda telewizyjnego w pok. 336, przeniesienie odbiornika telewizyjnego wraz ze stelażem z pok. 354 do pok. 336 oraz podłączenie go i sprawdzenie działania. 640PLN
 • Opracownie i produkcja spotów reklamowych, przeznaczonych do emisji w telewizji, oraz zakup czasu antenowego w telewizji w celu realizacji przedsięwzięciapod nazwą „Ogólnopolska kampaniaedukacyjna nt. oszczędzania energii w gospodarstwach domowych – kampania telewizyjna” (środki europejskie) 7 558 908,42
 • dodatkowe wynagrodzenie radcy prawnego 344,56PLN
 • Bilety ZTM: jednorazowe, 20-min, 40-min. 300 szt. 2 480PLN
 • Przygotowanie, realizacja i promocja w Internecie komponentu internetowego ogólnopolskiej kampanii edukacyjno- informacyjnej dotyczącej racjonalnego wykorzystania zasobów w gospodarstwach domowych. 808 470 PLN
 • obsługa sekretarska 11 874,4PLN
 • DODATKOWE WYNAGRODZENIE RADCY PRAWNEGO VIICo 1597/13 503,56 PLN
 • Przystosowanie sieci telewizyjnej w budynku MŚ do odbioru programów cyfrowych. Wynagrodzeie stanowi 1) Instalacja – 4.034,40 zł; 2) 1 kpl. dekoder – kabel HDMI – 159,00 zł. 9976,68PLN
 • WYKONANIE KONTROLI EX-POSTPOSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PRZEPROWADZONYCH W TRYBACH OKREŚLONYCH PRZEPISAMI USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004 – PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (DZ.U. Z 2010R NR 113, POZ. 759 8 731,8 PLN
 • DODATKOWE WYN.RADCY PRAWNEGO XXV C 790/09; VIACa 1364/11 12 059,72PLN
 • prowadzenie bazy danych 16 510,32 PLN
 • Bilety jednorazowe 200 szt.; bilety 20-min. 100 szt.; bilety 40-min. 100 szt. 260PLN
 • Kubek celulozowy – 100 op. 3340,68 PLN (Wykonawca: EcoMaster; sic! – www.ecomaster.com.pl/?p=p_11&iPage=4 )
 • Monitorowanie mediów w 2013 roku 51 364,8PLN
 • WPROWADZANIE DO BAZY DANYCH DECYZJI 4 785,6 PLN
 • Zakup kubków celulozowych w kolorze zielonym – opakowanie/50 szt.; serwetek w kolorze białym – opakowanie/250 szt. 2702,16 (j.w. – sic!)
 • Opracownie i produkcja spotów reklamowych przeznaczonych do emisji w telewizji, zakup czasu antenowego w telewizji w celu realizacji przedsięwzięcia pod nazwą „Ogólnopolska kampania edukacyjnant.oszczędzania energii w gospodarstwach domowych – kampania telewizyjna” 20 975 970,87 PLN
 • Zakpu 200szt. biletów jednorazowych; 100 szt. biletów 20-min. 2440 PLN
 • Karty VISA Business. 261 220,52 PLN
 • WPROWADZENIE DO BAZY DANYCH DECYZJI I POSTANOWIEŃ OTRZYMYWANYCH PRZEZ MŚ 4 307,04 PLN
 • DODATKOWE WYNAGRODZENIE RADCY PRAWNEGO KM 1103/13 402,86 PLN
 • Bilety ZTM 12 400 PLN (Wykonawca: ZIELONY KIOSK Janina Lindner)
 • Opracowanie infografiki, ktrórej celem jest przedstawienie zasad udostępnienia informacji o środowisku i jego ochronie. 4 000 PLN
 • działania administracyjne w zakresie prowadzenia biura projektu w ramach projektu „GreenEvo-Akcelerator Zielonych Technolohii” 51 110,2 PLN

Rejestr Umów udostępniono po 14 dniach na taki wniosek:

Contact with

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *