GIODO i niezupełna jawność w MinRiRW

Dziś dostałem list ePUAP z MRiRW. Bez skargi na bezczynność udostępniono zanonimizowany rejestr umów.

Początek sprawy jest przedstawiony w archiwum. Dalej skierowałem wezwanie do uzupełnienie odpowiedzi i wniosek o zestawienie umów, nieprawidłowo zawiadomiono o przedłużeniu terminu dosyłając zarządzenia (1,2,3,4,5,6,7,8), wezwałem do wskazania terminu i pouczyłem. Gdy już pogodziłem się z koniecznością napisania skargi na bezczynność dostałem pismo i zestawienie umów poddane anonimizacji… W mojej ocenie dokonano wyłączenia bezprawnie.
Załączony był m.in. plik Ewidencja umów cywilnoprawnych.xls, który zawierał 3 arkusze.

Pierwszy arkusz to umowy zlecenia z os. fizyczną (kolumny: Lp., Zleceniobiorca, Dep. zaw. umowę, Data zawarcia umowy, Czas wykonyw. Umowy, Kwota brutto, Temat, Data wpr.).
Kolumna zleceniobiorcy jest pusta. Na początku warto zauważyć, że opisy przedmiotu zamówienia są bardzo długie i szczegółowe.
Możemy wyczytać m.in.:

 • Monitorowanie mediów elektronicznych w zakresie zadań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez Departament, których tematyka związana jest z PROW 2007-2013; Inicjowanie i nawiązywanie kontaktów z mediami w celu popularyzacji informacji dot. PROW 2007-2013; Współpraca z DROW w zakresie działań promocyjnych i informacyjnych w kraju dot. PROW 2007-2013 (11 100,00 PLN).
 • „Współpraca z innymi ministerstwami, stowarzyszeniami, organizacjami branżowymi, samorządem terytorialnym i innymi instytucjami w zakresie dot. promocji oraz wymiany informacji dot. rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich w oparciu o PROW 2007-2013; Przygotowanie materiałów nt PROW 2007-2013, które będą wykorzystywane podczas spotkań Dyrektora Departamentu z podmiotami, instytucjami i klientami;
  Pomoc w promowaniu wybranych działań PROW na lata 2007-2013 podczas wystaw oraz branżowych targów krajowych i zagranicznych.”
 • „Współpraca przy organizacji spotkań dot. PO RYBY 2007-2013 ze środowiskiem rybackim; Współpraca przy organizacji stoiska PO RYBY 2007-2013 na targach Agrotravel w Kielcach; Prace pomocnicze przy aktualizowaniu zakładki informacyjno-promocyjnej nt. PO RYBY 2007-2013 na stronie www.minrol.gov.pl.”

W arkuszu umowy zlecenia z os. prawną (kolumny: Lp.; Firma; Dep. zaw. umowę; Nr umowy; Data zawarcia umowy; Czas wykonyw.umowy; Kwota brutto; Temat;Data wpr.) znajdujemy m.in.:

 • „Przeniesienie na Kupującego własności kart doładowujących typu PRE-PAID.”
 • „Zamieszczenie w 5 wydaniach miesięcznika Gazeta Sołecka materiałów informacyjno-promocyjnych dot. Programu PDŻ przekazanych przez Zleceniodawcę.”
 • „Zamieszczenie w 15 wydaniach tygodnika Zielony Sztandar, każdorazowo na całej stronie redakcyjnej, materiałów informacyjno-promocyjnych dot. rolnictwa i gospodarki żywnościowej przekazanych przez Zamawiającego.”
 • Demontaż i ponowny montaż klimatyzatorów ściennych w budynku MRiRW.
  Wykonanie i montaż 2 szt. silników elektrycznych do sterowania roletami, a także demontaż i ponowny montaż sufitów gipsowych.
 • Organizacja prezentacji potraw wielkanocnych przygotowanych z produktów wysokiej jakości, w tym produktów wyróżnionych znakiem PDŻ, podczas spotkania w MRiRW w dn. 28.03.2013 r.
 • Prowadzenie oficjalnych stron internetowych wykorzystywanych w ramach kampanii „Żywność Ekologiczna gwarancją dobrego smaku” na portalach You Tube, Facebook oraz bloga kampanii.
 • Opracowanie graficzne oraz zamieszczenie w Nadmorskim Przeglądzie Gospodarczym – dwumiesięczniku o zasięgu regionalnym – artykułu sponsorowanego, stworzonego przez Zamawiającego dot. PO Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013.
 • „1) Produkcja magazynu rolniczego o charakterze informacyjno-publicystycznym pod nazwą Kwadrans z Ministrem Rolnictwa;
  2) Emisja magazynu, w każdy piątek o godz. 13.40, w terminie od dnia 5 kwietnia do dnia 20 grudnia 2013 r.;
  3) Umieszczanie, w dniu emisji, magazynu w wersji dźwiękowej oraz pisanej na Portalu Informacyjnym podlasie24.pl;
  4) Przekazywanie, w terminie 7 dni od dnia emisji magazynu, nagrań Zamawiającemu.”
 • „1) Produkcja magazynu rolniczego o charakterze informacyjno-publicystycznym pod nazwą Spichlerz – Wielkopolski Magazyn Rolniczy;
  2) Emisja magazynu, w każdy czwartek o godz. 18.40, w terminie od dnia 4 kwietnia do dnia 19 grudnia 2013 r.;
  3) Umieszczanie, w dniu emisji, magazynu w wersji dźwiękowej na Portalu www.radiomerkury.pl;
  4) Przekazywanie Zamawiającemu wraz ze sprawozdaniem wyemitowanych w danym miesiącu nagrań .”
 • Wykonanie dostawy i rozładunku na terenie MRiRW płyt z piaskowca szydłowieckiego.
 • Zakup oprogramowania.
 • Ułożenie wykładziny na korytarzach parteru w budynku MRiRW.
 • Wydanie oraz dostarczenie: 100 szt. kompletów zawierających długopis i póro w etui, 100 szt. długopisów typu parker, 400 szt. długopisów metalowych w etui.

W arkuszu umowy wynik z zam publicznych (kolumny: Nr umowy; Data zawarcia umowy; Czas wykonyw. umowy; Kwota brutto; Temat; Data rej.) czytamy min.:

 • Przeniesienie na Kupującego własności i wydanie oraz dostarczenie do siedziby Kupującego artykułów spożywczych, soków i napoi wymienionych w załączniku do umowy.

Dziś po skardze na bezczynność dostałem również pismo przewodnie z GIODO wraz z CRU.
W rejestrze wyróżnia się:

 • 11 umów o wartości „0” w przedmiocie „przekazanie praw autorskich
  ” z dn.30.08.2013
 • 2 umowy o wartości „0” w przedmiocie „przekazanie praw autorskich
  ” z dn.5.09.2013
 • 1 umowa o wartości „0” w przedmiocie „przygotowanie, organizacja i obsługa 35. Międzynarodowej Konferencji Rzeczników Ochrony Danych i Prywatności” z dn.12.03.2013

Nazwiska z umów o przekazanie praw autorskich kojarzą mi się z środowiskiem DIP-u. Czuje niedobór informacji po lekturze rejestru umów z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi..

Nie pozostało mi nic innego jak zgodnie z procedurą napisać do:

Contact with ,

1 komentarz

 1. sygnatura pisma: GI-067-4/13/83672
  sygnatura sprawy: GI-067-4/13
  {…}
  W odpowiedzi na Pana wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 27 listopada 2013 r. przekazuję w załączeniu skany umów, natomiast zawartość wszystkich dzieł mieści się w publikacji pt. „15 lat ustawy o ochronie danych osobowych w Polsce”, która funkcjonuje w obiegu publicznym (numer ISBN 978-83-913680-5-3). Pismo podpisal: Dyrektor Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych Jan Nowak

  W załączeniu:
  umowa_2013_08_17.pdf http://www.scribd.com/doc/191131704/?secret_password=2ahtfn2i9kar8hnc27oe
  umowa_2013_08_18.pdf http://www.scribd.com/doc/191131715/?secret_password=1pgvg6mlf4vpr7d8s04r
  umowa_2013_08_19.pdf http://www.scribd.com/doc/191131751/?secret_password=2fwjq8ftrtj746ltsei6
  umowa_2013_08_20.pdf http://www.scribd.com/doc/191131772/?secret_password=9d5fei9w41ipc1qawg0
  umowa_2013_08_21.pdf http://www.scribd.com/doc/191131789/?secret_password=ns65f2bl5pijqckkt4l
  umowa_2013_08_22.pdf http://www.scribd.com/doc/191131818/?secret_password=qwgjbkzwod4za9e7ep
  umowa_2013_08_23.pdf http://www.scribd.com/doc/191131833/?secret_password=1o410uvtqf7ahmj8tinj
  umowa_2013_08_24.pdf http://www.scribd.com/doc/191131853/?secret_password=1xjf3web3oep6ur8d3si
  umowa_2013_08_25.pdf http://www.scribd.com/doc/191131863/?secret_password=1tdlq2rhnvwki81vw1bv
  umowa_2013_08_26.pdf http://www.scribd.com/doc/191131879/?secret_password=x42y5dqrel1o4ceqj8v
  umowa_2013_08_27.pdf http://www.scribd.com/doc/191131888/?secret_password=21jsfloi68aaz7i9z9mp
  umowa_2013_09_30.pdf http://www.scribd.com/doc/191131896/?secret_password=tajg0s67s1czkbzo8kp
  umowa_2013_09_31.pdf http://www.scribd.com/doc/191131905/?secret_password=q36q3f579l3giaoh3f0

  sygnatura pisma: GI-067-4/13/83674
  sygnatura sprawy: GI-067-4/13

  {…}

  W odpowiedzi na Pana wniosek z dnia 27 listopada 2013 r. o publikację zestawienia umów uprzejmie informuję, iż Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych planuje utworzenie i upublicznienie na stronach Biuletynu Informacji Publicznej rejestru umów zawieranych w ramach funkcjonowania Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Realizacja powyższego przedsięwzięcia wymaga podjęcia szeregu działań organizacyjnych, które nie mogą być wykonane w stosunkowo krótkim terminie. Jednakże pragnę wskazać, iż przedstawione w Pana piśmie cenne uwagi i wskazówki będą pomocne w prawidłowym zrealizowaniu powyższych działań.

  Pismo podpisal: Dyrektor Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych Jan Nowak

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *