Snb o rejestry i umowy w MAiC

Dane o wszelkich prowadzonych rejestrach w urzędzie powinny być opublikowane w BIP zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy o dostępie do informacji publicznej stanowiącym „Podmioty, o których mowa w art. 4 ust. 1 i 2, obowiązane są do udostępniania w Biuletynie Informacji Publicznej informacji publicznych, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1–3, pkt 4 lit. a) tiret drugie, lit. c) i d) i pkt 5. Podmioty, o których mowa w zdaniu pierwszym, mogą udostępniać w Biuletynie Informacji Publicznej również inne informacje publiczne.” w związku z art. 6 ust. 3 pkt. 3 lit. f stanowiącym „Art. 6. 1. Udostępnieniu podlega informacja publiczna, w szczególności o: (…) 3) zasadach funkcjonowania podmiotów, o których mowa w art. 4 ust. 1, w tym o: (…) f) prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach oraz o sposobach i zasadach udostępniania danych w nich zawartych” ustawy. Niestety, BIP MAiC jest skąpy w informacje o rejestrach, bo w swojej historii natrafiłem 2 nieupublicznione – rejestr umów i rejestr fundacji. Sprawy miło się zbiegły. Nie wiem – jeszcze – jakie inne ukrywają.

Nieudostępnionych w BIP danych zażądałem, na wniosek odpowiedzi nie dostałem, kilka razy ponaglałem, wyboru mi nie dano, więc musiałem skargę na bezczynność złożyć.

Poza tym w wniosku pstryczek za nieudostępnienia rejestru umów przez MAiC.

Contact with

2 komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *