Czasem wystarczy e-mail z skargą

Starostwo Powiatowe w Jaśle

W dniu 21 grudnia 2013 roku złożyłem wniosek rozpoznawczy o rejestr umów zgodnie z procedurą.

Niestety, pomimo upływu terminu określonego w art. 13 ust. 1 u.d.i.p. wynoszącego – z wyjątkami w nim wymienionymi – 14 dni od dnia złożenia wniosku nie uzyskałem żadnej odpowiedzi. Dlatego 13 stycznia 2014 roku skierowałem skargę na bezczynność za pośrednictwem poczty elektronicznej.

W dniu 17 stycznia 2014 roku otrzymałem wiadomość z urzędu zawierającą m.in.:

W związku ze złożoną przez Pana skargą na bezczynność organu. pragnę Pana przeprosić za powstałą zwłokę. Po zbadaniu sprawy okazało się, że nadesłana przez Pana korespondencja elektroniczna z dnia 21.12.2013 r. wpłynęła na skrzynkę poczty elektronicznej [email protected] w dniu 21.12.2013 r. (sobota). Poczta mogła być odebrana w pierwszym dniu roboczym tj. 23.12.2013 r. Z niewiadomych powodów znalazła się w folderze „usunięte”. Złożony przez Pana wniosek wpłynął w okresie Świąt Bożego Narodzenia z którym wiąże się wzmożona rotacja pracowników wynikająca z korzystania z urlopów wypoczynkowych i związane z tym zastępstwa. Jednocześnie w naszym urzędzie od listopada 2013 r. do chwili obecnej trwa realizacja projektu „PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej”. Wiąże się z nią m.in. wymiana większości sprzętu elektronicznego (zarówno indywidualnych stacji roboczych jak i serwerów urzędu oraz oprogramowania). W ramach tych działań przenoszone są także konta pocztowe ze starych komputerów na nowe. Wiąże się to niestety z możliwością wystąpienia pewnych błędów lub pomyłek. W okresie, w którym wysłał Pan swój wniosek zmiany dotyczyły także stanowiska które obsługuje skrzynkę poczty elektronicznej [email protected] . Nałożenie się na siebie w jednym czasie okresu Świąt Bożego Narodzenia i zmian w wyposażeniu elektronicznym są najprawdopodobniejszą przyczyną opóźnienia.
Za powstałą zwłokę jeszcze raz Pana przepraszam i zapewniam, że nie wynikała ona z zamierzonego działania urzędu lecz stała się efektem pomyłki lub błędu technicznego. Zdajemy sobie sprawę z tego, ze taka sytuacja nie powinna mieć miejsca, jednakże proszę o wyrozumiałość i uwzględnienie okoliczności które miały na to wpływ i rozważenie możliwości wycofania skargi.

Odpowiedź była wyczerpująca, uzasadnienie przekonywująca, dlatego też wycofałem skargę i skierowałem wniosek o zestawienie zmodyfikowany względem procedury:

Contact with

2 komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *