Minister Spraw Zagranicznych „chroni”

2 miesiące temu skierowałem do Ministerstwa Spraw Zagranicznych wniosek o udostępnienie wstępnych informacji w zakresie rejestru umów (p. etap 1 procedury). Mimo upływu terminu 14 dni nie uzyskałem żadnej odpowiedzi. Ufając, że to przez pomyłkę – w ramach dobrej woli, bo wezwanie nie jest obowiązkowe – skierowałem wezwanie do usunięcia naruszenia prawa. Po 18 dniach od wezwania dostałem odpowiedź na wstępne pytania.

Jeszcze tego samego dnia skierowałem wniosek o udostępnienie zestawienia umów w ramach etapu 2 procedury.

Dziś na skrzynce znalazłem:


Bezzwłocznie – jeszcze przed zapoznaniem się z załącznikiem – potwierdziłem wpłynięcie i pouczyłem o prawie.

Niestety, załącznik „MSZ REJESTR UMOW 2013.xlsx” nie okazał się tym czego się spodziewałem.
Początkowe wiersze przedstawiają się następująco:

KOMPARYCJA UMOWY PRZEDMIOT UMOWY DATA PODPISANIA UMOWY DEPARTAMENT WŁAŚCIWY oraz OSOBA ODPOWIEDZIALNA RADCA PRAWNY OPINIUJĄCY UMOWĘ RODZAJ SRODKÓW PUBLICZNYCH Z KTÓRYCH FINANSOWANA JEST UMOWA NUMER UMOWY
Ministerstwem Spraw Zagranicznych a opinia prawna dot. mechanizmu implementacyjnego do Konwencji Rady Europy o zwalczaniu przemocy wobec kobiet 02.01.2013 Dyrektor Generalny – Mirosław Gajewski – Janusz Stańczyk na podstawie wzoru 3942
Ministerstwem Spraw Zagranicznych a Usługi Biurowo-Księgowe w Łodzi weryfikacja sprawozdań koncowych z wykonania zadań publicznych na podstawie umów dotacji 02.01.2013 Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej – Dyrektor Joanna Skoczek na podstawie wzoru 3943
Ministerstwem Spraw Zagranicznych a 3944
Ministerstwem Spraw Zagranicznych a PRIMO ONESTO Sp. z o.o. dostarczenie 55 mat wejściowych w budynkach MSZ 02.01.2013 Biuro Administracji – dyrektor Tomasz Olejniczak 3945
Ministerstwem Spraw Zagranicznych a 3946

Nie, to nie jest pomyłka – są puste wiersze.

Wierszy jest 1132. Najniższy numer to 3942. Najwyższy numer 5092. (5092-3942=1150)

Dalej to już łatwiej napisać czego nie ma:

 • 5 umów ma puste pole „przedmiot”,
 • 10 umów ma puste pole „data zawarcia”, ale 5 umów zawiera „brak”,”?”,”??????”,”bez daty”,”bez daty”,
 • 6 umów nie ma danych o departamencie i osobie odpowiedzialnej
 • 867 umów „na podstawie wzoru”, 1 umowa przez „Tomasz Łapiński”, a 265 umów pozbawionych tej informacji,
 • rodzaj środków nie został udostępniony zupełnie
 • do umów nie ma uwag
 • w ~704 umowach usunięto dane kontrahenta (62%)

W zakresie przedmiotu interesujące wydają się umowy z znanymi kontrahentami w zakresie (pisownia oryginalna):

 • „weryfikacja sprawozdań koncowych z wykonania zadań publicznych na podstawie umów dotacji”
 • „dostarczenie 55 mat wejściowych w budynkach MSZ”
 • „umowa BIT-71/179/12 z 27.12.12″ z dn.14.01.2013,”umowa” z dn.14.01.2013,”umowa” z dn.16.01.2013,”umowa” z dn.17.01.2013,”umowa” z dn.17.01.2013,”umowa” z dn.17.01.2013,”umowa” z dn.17.01.2013
 • „umowa z dnia 27.12.2012” z dn. 17.01.2013
 • ” -limit paliwowy” z dn. 18.01.2013 z Polski Instytut Mody,
 • „umowa darowizny zawarta w dn. 18.01.2013” z dn.04.02.2013
 • „renowacja mebli w stylu Chippendale” z dn.31.01.2013
 • „umowa najmu nr 5/13 zawarta w dn. 11.02.2013” z dn. „11.02.2013, rej. 14.02.13”
 • „umowa najmu nr 6/13 z dnia 11.02.2013” z dn. „11.02.13, rej. 14.02.13”
 • „korzystanie z funkcjonalności aplikacji Agencji TVN 08.02.2013
 • „produkcja i emisja cyklu reportaży nt, realizacji przedsięwzięć 20.02.2013
 • „umowa zlecenia – kompleksowaobsługa VIP” 14.02.2013
 • „opracowanie nowwej szaty graficznej portalu promocyjnego Polski” z dn. 27.02.2013
 • „sporządzenie planu ochrony obiektu oraz wyciągu z Planu Ochrony obiektu i „świadczenie usług w zakresie kompleksowej ochrony obiektów MSZ” z dn.11.03.2013
 • „dostęp do serwisu Risk Report” z dn.14.03.2013 z „Winconsin Project on Nuclear Arms Control”
 • „umowa – trudne problemy w stosunkach polsko-ukrainskich” z dn.27.03.2013
 • „miesięczny limit wydatków – umowa na korzystanie z karty platniczej” z dn.31.01.2013
 • „monitorowanie transmisji radiowej lokalnego systemu sygnalizacji pożaru” z dn.29.03.2013
 • „dostawa dywanu TB DIAMS” z dn. 10.04.2013
 • „zaprojektowanie grafiki dolnych witryn ikiennych Ośrodka Debaty Międzynarodowej i wykonanie innych prac demontażowych i montażowych” z dn. 11.04.2013
 • „kweredna w aktach kościelnych” z dn. 10.04.2013 z Archidiecezją Gnieździeńską
 • „udostepnienie pełnego serwisu tekstowego i dźwiękowego” z dn.12.04.2013 z Polskim Radiem SA,
 • „udostępnienie środowiska hostingowego w celu umieszczania w nim nowych aplikacji” z dn.25.04.2013
 • „konserwacja ram do obrazów” z dn.30.04.2013
 • „projekt graficzny nadruku na płyte CD” z dn.09.05.2013
 • „pielęgnacja i sadzenie roślin na terenach zielonych przy MSZ” z dn.16.05.2013
 • „opracowanie koncepcji merytorycznej ogólnopolskiej kampanii infoprmacyjnej nt.obsługi konsularnej” z dn.24.05.2013
 • „umowa kompleksowej sułgi VIP” z dn.16.05.2013
 • „organizacja Dnia Dziecka w ogrodach KPRM” z dn.24.05.2013
 • „zakup abonamentu i obsługa domen internetowych” z dn.11.06.2013
 • „obsługa serwisu internetowego” z dn.25.06.2013
 • „analiza dot. Wybranych aspektów funkcjonowania TV Belsat” z dn.27.06.2013
 • „zarząd budynku na u. Litewskiej 2/4″ z dn.”??????”
 • „umowa dotacji na szkolenie urzędników afgańskich średniego i wysokiego szczebla” z dn.01.07.2013
 • „przegląd mediów w formie elektronicznej” z dn.02.07.2013
 • „zakup dywanu TB DIAMS” z dn.06.06.2013
 • „serwis prasy do pobierania i oczytywania” z dn.03.07.2013
 • „zaprojektowanie, wykonanie zeszytu edukacyjnego – kolorowanki z przeznaczeniem dla polskich placówek za granicą” z dn.17.07.2013
 • „monitoring wymienionych w umowie mediów” z dn.bez daty
 • „wyprodukowanie internetowego portalu promocji Polski www.poland.gov.pl” z dn.03.07.2013
 • „wyprodukowanie 4. filmów dot. Tradycji polskiej słuzby zagranicznej” z dn.26.07.2013
 • „zakup 50 szt. Scanerów kodów kreskowych Motorola LS2298” z dn.24.07.2013
 • „analiza funkcjonowania TV Belsat” z dn.27.06.2013
 • „wykonanie i dostrczenie 10.000 egz notatników z ołówkami” z dn.30.09.2013
 • „umowa zlecenia ws usługi obejmujacej internetową transmisję audio-video z konferencji organizowanej przez MSZ w siedzibie UW” z dn.10.10.2013
 • „umowa o dzieło przyjmuje do wykonania dzieło w postaci przygotowania i przeprowadzenia konferencji pt. współpraca transgraniczna jako czynnik rozwoju lokalnego i regionalnego” z dn.14.10.2013

W przypadku umów, gdzie kontrahent jest nieznany można wyróżnić:

 • „analiza stanu i propozycje rozwiązań posiadania floty samochodowej” z dn.04.01.2013
 • „koordynacja produkcji materiałów multimedialnych na potrzeby MSZ” z dn.02.01.2013
 • „konserwacja, nadzór i konsultacje na d działaniem szstemu zarządzania i monitoringu BMS” z dn.02.02.2013
 • „umowa” z dn.15.01.2013
 • „umowa” z dn.15.01.2013
 • „umowa” z dn.15.01.2013
 • „umowa” z dn.16.01.2013
 • „umowa dot. miejsc parkingowych” z dn.17.01.2013
 • „umowa” z dn.17.01.2013
 • „umowa z dnia 17.01.2013” z dn.17.01.2013
 • „-limit paliwowy” z dn.17.01.2013
 • „-limit paliwowy” z dn.18.01.2013
 • „-limit paliwowy” z dn.18.01.2013
 • „wykonanie 15 rejestracji wydarzeń na video wraz z montażem” z dn.11.01.2013
 • „-limit paliwowy” z dn.21.01.2013
 • „-limit paliwowy” z dn.21.01.2013
 • „-limit paliwowy” z dn.21.01.2013
 • „-limit paliwowy” z dn.21.01.2013
 • „-limit paliwowy” z dn.21.01.2013
 • „-limit paliwowy” z dn.21.01.2013
 • „-limit paliwowy” z dn.21.01.2013
 • „-limit paliwowy” z dn.21.01.2013
 • „-limit paliwowy” z dn.21.01.2013
 • „-limit paliwowy” z dn.21.01.2013
 • „-limit paliwowy” z dn.21.01.2013
 • „-limit paliwowy” z dn.21.01.2013
 • „-limit paliwowy” z dn.21.01.2013
 • „-limit paliwowy” z dn.21.01.2013
 • „-limit paliwowy” z dn.21.01.2013
 • „-limit paliwowy” z dn.21.01.2013
 • „-limit paliwowy” z dn.21.01.2013
 • „-limit paliwowy” z dn.21.01.2013
 • „-limit paliwowy” z dn.21.01.2013
 • „-limit paliwowy” z dn.21.01.2013
 • „-limit paliwowy” z dn.21.01.2013
 • „-limit paliwowy” z dn.21.01.2013
 • „-limit paliwowy” z dn.21.01.2013
 • „-limit paliwowy” z dn.21.01.2012
 • „umowa” z dn.23.01.2013
 • „umowa dot. logo konferencji organizowanej przez BI” z dn.25.01.2013
 • „umowa zawarta w dn. 24.01.2013 ws. wykonania kosztorysow budowlanych” z dn.31.01.2013
 • „umowa zlecenia zawarta w dniu 25.01.2013 – przeprowadzenie badń psychologicznych” z dn.31.01.2013
 • „obsługa fotograficzna wydarzeń MSZ” z dn.31.01.2013
 • „opinia prawna nt. stanowiska Polski ws. opracowywania tematu „ochrona osób w przypadku katastrof” z dn.04.02.2013
 • „przygotowanie 3. waruiantów testu na egzamin resortowy z języka niemieckiego” z dn.04.02.2013
 • „konsultacje szkoleniowe z j ukraińskiego” z dn.05.02.2013
 • „dostarczenie dokumentacji własnościowej budynku do placówki oraz spotkanie z miejscowym prawnikiem wz. Z procesem rejestracji nieruchomości jako własności rządu RP” z dn.07.02.2013
 • „sprzedaż 6. pakietów po 500 minut taryfikacyjnych dla kart SIM” z dn.07.02.2013
 • „zakup 150 sztuk twardych dysków Hitachi” z dn.12.02.2013
 • „prace zwiazane z zachowaniem stylu w wystroju wnętrz” z dn.11.02.2013
 • „obsługa serwisu internetowego www.community” z dn.08.02.2013
 • „tworzenie i dostarczanie MSZ materiałów tekstowych o tmatyce kulinarno-społeczno-lifestylowej” z dn.11.03.2013
 • „umowa renowacja komody sytylowej” z dn.04.03.2013
 • „zakup licencji rocznych dla posiadanego oprogramowania Solar” z dn.25.03.2013
 • „ryczałt na paliwo na samochód prywatny do celów służbowych” z dn.21.02.2013
 • „ryczałt na paliwo na samochód prywatny do celów służbowych” z dn.01.03.2013
 • „ryczałt na paliwo na samochód prywatny do celów służbowych” z dn.01.03.2013
 • „ryczałt na paliwo na samochód prywatny do celów służbowych” z dn.01.03.2013
 • „ryczałt na paliwo na samochód prywatny do celów służbowych” z dn.01.03.2013
 • „ryczałt na paliwo na samochód prywatny do celów służbowych” z dn.01.03.2013
 • „ryczałt na paliwo na samochód prywatny do celów służbowych” z dn.01.03.2013
 • „ryczałt na paliwo na samochód prywatny do celów służbowych” z dn.01.03.2013
 • „ryczałt na paliwo na samochód prywatny do celów służbowych” z dn.01.03.2013
 • „ryczałt na paliwo na samochód prywatny do celów służbowych” z dn.04.03.2013
 • „ryczałt na paliwo na samochód prywatny do celów służbowych” z dn.04.03.2013
 • „ryczałt na paliwo na samochód prywatny do celów służbowych” z dn.04.03.2013
 • „ryczałt na paliwo na samochód prywatny do celów służbowych” z dn.06.03.2013
 • „ryczałt na paliwo na samochód prywatny do celów służbowych” z dn.06.03.2013
 • „ryczałt na paliwo na samochód prywatny do celów służbowych” z dn.08.03.2013
 • „ryczałt na paliwo na samochód prywatny do celów służbowych” z dn.08.03.2013
 • „ryczałt na paliwo na samochód prywatny do celów służbowych” z dn.19.03.2013
 • „ryczałt na paliwo na samochód prywatny do celów służbowych” z dn.25.03.2013
 • „umowa o dzielo -bene merito” z dn.29.03.2013
 • „obsługa serwisu internetowego www.community” z dn.27.03.2013
 • ekspertyza nt. fundacji Ucieczka, Wypędzenie, Pojednanie” z dn.02.04.2013
 • „umowa ws. wykonania biblioteczki stylowej szt. 2” z dn.05.04.2013
 • „obsługa serwisu internetowego www.community-democracies.org” z dn.22.04.2013
 • „obsługi serwisu internetowego www.community_democracies.org” z dn.15.05.2013
 • „tworzenie i dostarczanie do portalu wiadomości lifestylowych i społecznych” z dn.01.07.2013
 • „tworzenie i dostarczanie do portalu wiadomości lifestylowych i społecznych” z dn.01.08.2013
 • „umowa o dzieło w postaci ilustracji do książki „Bajki z Gwatemali i Nikaragui” z dn.21.08.2013
 • „ryczałt na paliwo na samochód prywatny do celów służbowych” z dn.21.08.2013
 • „Umowa o dzieło w postaci przygotowania projektu kolorowanki o tematyce rozwojowej” z dn.10.09.2013
 • „limit na ryczałt paliwa” z dn.18.09.2013
 • „limit na ryczałt paliwa” z dn.01.10.2013
 • „limit na ryczałt paliwa” z dn.03.10.2013
 • „limit na ryczałt paliwa” z dn.03.10.2013
 • „limit na ryczałt paliwa” z dn.03.10.2013

Skarga do sądu się redaguje. Jutro (lege artis) zostanie nadana. Cierpliwość się skończyła.

Contact with

1 komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *