O potrzebie wzmocnienia ochrony danych osobowych

Na co dzień jestem rozpoznawany jako apologeta jawności. Zabiegam o to, aby władze udostępniały gromadzone przez siebie informacje. Zdaje się w różne spory, staram się przekonywać, gdy zakres udostępnionych informacji jest zbyt wąski, gdy urząd obejmuje ochroną zbyt szeroki zakres danych. Uważam, że prawo dostępu do informacji powinno podlegać jedynie wąskiemu i starannie opracowanemu systemowi wyjątków w celu ochrony nadrzędnych interesów publicznych i prywatnych, w tym prawa do prywatności.

Kontynuuj czytanie →

Prezydent RP osamotniony w utajnianiu rejestru umów

Obywatele muszą wyszarpywać po skrawku rejestry umów Kancelarii Prezydenta przed sądem. Sąd już raz stwierdził, że postępowanie Kancelarii w sprawi było niezgodne z prawem. Wtedy, tuż przed rozprawą, dostałem fragmenty rejestrów za kilka miesięcy. Przesłałem nagrania z wypowiedziami p. Andrzeja Dudy do Kancelarii. W zamian dostałem kolejne fragmenty rejestru, ale wciąż niekompletnego.

Kontynuuj czytanie →

Otwarte dane wsparciem partnerstwa obywatel-państwo

Zajmuję się na co dzień informatyką. Jednocześnie należę do grona ludzi, którzy nie lubią poświęcać czasu na monotonne czynności, które można zautomatyzować. Wszędzie gdzie jest to możliwe, staram się ustawić narzędzia, które pozwolą mi oszczędzić jak najwięcej czasu. Najczęściej nieocenioną pomocą są proste skrypty. Niestety, nie zawsze administracja chce ułatwiać rozwój narzędzi, które zwiększałyby efektywność pracy.

Kontynuuj czytanie →

Nieudostępnienie informacji – zadanie dla prokuratury i policji

Ustawa o dostępie do informacji publicznej w art. 23 wprowadza odpowiedzialność karną z tytułu naruszenia obowiązku udostępnienia informacji publicznej (przepisy karne umieszczone bezpośrednio w ustawie poświęconej problematyce prawa dostępu do informacji publicznej nie są wyłącznie polskim rozwiązaniem). Zgodnie z tym przepisem, kto wbrew ciążącemu na nim obowiązkowi, nie udostępnia informacji publicznej, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Kontynuuj czytanie →

Umowy Sądu Najwyższego po 4 latach dostępne

Od jakiegoś czasu Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego ma problem z udostępnianiem zawieranych umów. Podejmuje dramatyczne kroki aby informacja o zawieranych przez Sąd Najwyższy umowach nie była dostępna. Skierował nawet wniosek do Trybunału Konstytucyjnego, aby uznać niezgodność części ustawy o dostępie do informacji publicznej, która obowiązek udostępniania takich umów przewiduje.

Sieć Obywatelska – Watchdog Polska wyraża na swojej stronie opinie o tym wniosku tłumacząc, że nie chodzi w nim o spór prawny. Sam SN również potrafił rozstrzygnąć niektóre kwestie związane z dostępem do informacji publicznej. Stowarzyszenie przypuszcza, że to po prostu brak woli poddania się przez SN kontroli obywatelskiej, co dosyć dobitnie pokazują – w gruncie rzeczy oczywiste – sprawy obywateli, które toczą z Sądem Najwyższym.

Kontynuuj czytanie →

Petycja do Senatu o rejestr umów

Od 6 września 2015 roku wchodzi w życie nowe prawo – ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach. To ogromna zmiana. Do tej pory przepisy dotyczące składania petycji były martwe. Obywatele pisali petycje w ważnych dla siebie sprawach, ale ich postulaty pozostawały bez odpowiedzi – kończyły w urzędniczym niebycie.

Chce korzystając z tego prawa złożyć do Senatu petycje o opublikowanie Publicznego Rejestr Umów na stronach Senatu. Będzie to pierwsza petycje z wykorzystaniem tych przepisów. Potrzebuje Twojej pomocy, aby to przeprowadzić. Petycję już przygotowałem i upubliczniłem.

Kontynuuj czytanie →

Publikowanie rejestrów umów w repozytorium informacji

Zgodnie z przepisami ustawy o dostepie do informacji publicznej jedną z form jej udostępniania jest Centralne Repozytorium Informacji Publicznej (CRIP). Ma ono formę strony internetowej opublikowanej pod adresem danepubliczne.gov.pl. Repozytorium ma ułatwiać dostęp i korzystanie z danych, które ustawa określa jako „informacje publiczne o szczególnym znaczeniu dla rozwoju innowacyjności w państwie i rozwoju społeczeństwa informacyjnego”.

Kontynuuj czytanie →

Test jawności dwóch prezydentów

Uważam, że każda instytucja publiczna powinna publikować rejestry zawieranych umów. Od ponad 2 lat podejmuję działania, aby Rada Ministrów publikowała owe rejestry. Taki obszar działań obrałem na początek mojej działalności i systematycznie podejmuję starania w tym obszarze. Teraz tylko sporadycznie wkraczam do innych centralnych urzędów.

W ostatnim czasie odwiedziłem Kancelarię Prezydenta RP w związku z wyborami na urząd Prezydenta. Każda instytucja publiczna powinna publikować na swoich stronach informacje o wydatkach, także Kancelaria Prezydenta RP. Uważam, że Prezydent mógłby dać przykład całej administracji publicznej.

Kontynuuj czytanie →